Resonance, Beings of Frequency, om wifi og mikrobølger

Resonance,  Beings of Frequency, om wifi og mikrobølger

En bemerkelsesverdig tankefull og god dokumentar fra 2015 om frekvens, om hva wifi og mikrobølgestråling og forstyrrede magnetfelt kan ha for slags konsekvenser. Mang en godt vitenskapelig skolert fagmann med god arbeidsdisiplin og ærlighetssans hvis interesse først og fremst er sannheten, blir intervjuet. Begrunnede synspunkter om hvordan fugler, insekter og dyr reagerer på stråling fra mobiltelefonmaster blir presentert. https://www.youtube.com/watch?v=FttrOK1ec4QRead More

Collapse