Britiske soldater (SAS, Special Air Service) i Libya

Britiske soldater (SAS, Special Air Service) i Libya

En privat hær, må være fint å ha. Blackwater er en slik. Når de gå over streken, er det lettvint å ta dem for retten. Da er det ikke USA som har ansvaret, men de selv. Dette var nok hovedgrunnen til at USA tillot en slik juridisk konstruksjon og muliggjorde Blackwaters tilstedeværelse i Irak…. Og Blackwater gikk mange ganger over streken, mens det media formidlet var at de hadde selv skylden, ikke USA…..de var jo ikke amerikanske soldater….. SAS – Special Air Service LikeRead More

Collapse