Mattilsynet på hva slags ville veier?

Hva kan vi se mellom linjene hos Mattilsynet? Er det fornuftig å samle opp anklagepunktene i mange bekker små, for å få en stor å, som noen ansatte i mattilsynet påstår? Kan det være at det ligger noe annet bak, noe de i MT ikke snakker om? Er dette en hersketeknikk? Er det ikke slik at når vi gjenkjenner deres tankegods, først da vet vi hva de har tenkt å komme med? Blir vi ikke avledet hvis vi hører på hva de sier, er det ikke viktigere å slå fast hvem som er deres mor? «I mai fekk pelsdRead More

Collapse