No, thank you, Mr. Bill Gates

No, thank you, Mr. Bill Gates

Bill Gates har nå kommet sterkt frem i offentlighetens lys. Han gir inntrykk av å ha tatt øverste ledelse under koronakrisen, i en rolle som despot og verdenskeiser. Det har vi på en så omfattende måte ikke vært vitne til siden Romertiden og Napoleon. Det er ikke uten grunn. Bak ham står et maktmiljø som har planlagt dette over lengere tid, et miljø også omtalt i USA som eliten. Deres omfattende makt og gammeltestamentariske straffemetoder sørger for at ingen mukker, men står i stram givakt, medRead More

Collapse