Den dødeligste, men kunstig fremkalte tsunami

Den dødeligste, men kunstig fremkalte tsunami

Om tsunamien i Indiahavet, 26ende desember 2004, skrevet av Joe Viall, egen oversettelse og bearbeidelse Han må ha hatt omfattende kunnskaper på forhånd, dype innsikter i hva slags maktmidler det opereres med i den politiske verden og hva slags maktmisbruk man er villige til å ta på seg. Han må med en gang ha visst hva som egentlig hadde skjedd. Han hadde vært mange år i etterretnings-vesenet, kanskje Mossad, hadde godt kjennskap til US Navy, US Army og deres spesialister i død og fordervelse. HRead More

Collapse