Fiona Barnett på Ba’als alter

Fiona Barnett på Ba’als alter

Hvorfor er dette en vesentlig hendelse? Fordi i dette offer-ritual, som i lang tid har blitt holdt skjult, ligger pedofiliens smørøye og varme kjerne. Misbruk og offer av barn, av unge voksne og gravide kvinner finner sted i vår hverdag i alle land hvor disse miljøer har kunnet finne grobunn. Såvidt jeg har kunnet iaktta også i Norge. De gjør selvfølgelig alt for å holde dette hemmelig. Hvem deltar i dette? Folk fra miljø som makt i sine hender, dvs statlige, militært,  rikspolitikk, men også meRead More

Collapse