Dommeren sa nei til Mattilsynet

Dommeren sa nei til Mattilsynet

Tillitsvekkende domsavgjørelse Den 3. desember 2020 falt en dom i Oslo tingrett i favør for en husdyrbonde. Hans og hans families livsgrunnlag sto på spill; det dreide seg om en stor gård med hundreårige tradisjoner. Den ble omtalt som «jordgods» i et skinnbrev fra 1298, da den ble gitt til bispegården av Kristiania. Mattilsynet ville den tillivs, slik Mattilsynet siden 2015 har fått avviklet omkring 300 gårdsbruk i Norge. Men bonden selv fant seg ikke i det og fikk støtte i sine synRead More

Collapse