NATO og oberstløytnant dr. Marek Obrtel

NATO og oberstløytnant dr. Marek Obrtel

Tsjekkisk oberstløytnant sender de fire medaljene han fikk av det «kriminelle» NATO, tilbake. Åpent brev til Forsvarsminister og Regjering av Den Tjekkiske Republikk, med forespørsel om tilbakekallelse av utmerkelsene gitt av AČR i militære operasjoner under ledelse av NATO. Det finnes ennå mennesker med samvittighet som ikke ligger i et hjørne, fulle av sinne, men som i åpenhet meddeler sin misbilligelse av det militære apparat som har gitt dem både inntekt og karriere. Med denne nyRead More

Collapse