Norske politikere advart, 40 liksom terrorister navngitt…

Norske politikere advart, 40 liksom terrorister navngitt…

Det er terrorlovgivning i Norge det gjelder. I 2013 er det avstemning om utvidelse av terrorloven på Stortinget. PST og den militære etterretning settes inn for å sikre den samme lovgivning som i USA. De følger oss opp slik at vi i oppløpet til avstemningen skal bli skikkelig redde for terrorister. Bakmennene bruker PST, det miliære og norsk terror-politi til å få lovhjemmel til å kunne arrestere folk for hva de kan tenkes å gjøre i fremtiden. Ikke fordi hva de faktisk har gjort av kriminelle haRead More

Collapse