Pass deg for ulven

Pass deg for ulven

Å gi andre råd medfører et moralsk ansvar av Frank Ralle Hvis ditt råd blir fulgt og rådet ikke gir et godt resultat, men tvert imot omfatter et tap er du faktisk medskyldig i denne personens tap. Å gi andre menneske råd om hva de burde gjøre og du ikke deler risikoen ved dette rådet bør du la være å gi råd uoppfordret. Hvis personen ber om råd er situasjonen annerledes, uansett bør man være forsiktig med å råde andre hvis det kan medføre risiko. Årsaken til menneskers iver etter å råde andre kaRead More

Collapse