Last Message From Mu’ummar Qaddafi

Den aggressivitet NATO har vist siden bombingen av Jugoslavia i 1999 er dypt rystende. At Norge har vært med på å ødelegge landet Libya, gjort et samfunn med et levelig nivå om til en ørken og ruinhaug, med tusener av døde, skammer jeg meg dypt over. Muammar Ghadaffi’s siste ord tegner et rakrygget menneske med innsikt, ståkraft og meningers mot, noe som er meget mere enn den løgnaktighet som lever i det politiske og departementale liv her til lands. Saturday, January 10, 2015, Last MessagRead More

Collapse

Mu’ammar Ghadaffi om mordet på John F.Kennedy

Hvilken rettrygget, oppreist mann Muammar Ghadaffi var! Med en stor innsikt i politikkens realiteter, holdt han i 2008 en tale som viste meget av hvilken klok leder han var. Han viste gjennom sine valgte ord i sin tale, innsikt i Obamas sjelsliv og gir oss lyttere idag viktige detaljer i bakgrunnene for mordet på John F.Kennedy. Jeg skammer meg meget over, fordi jeg er norsk og derigjennom medlem av NATO, å ha vært deltagende i den stygge ødeleggelsen av Libya og over det fornedrende drapet på GRead More

Collapse