Tony Fauci lot Wuhan i Kina gjøre jobben…

Tony Fauci lot Wuhan i Kina gjøre jobben…

Det ble sagt stopp til forskning på koronaviruset i USA, i 2014. Det satte mange i fare, det var for farlig. Men NIAIDs sjef, Tony Fauci, sørget for $3,7 mio og gav oppdraget med pengene videre til laboratoriet i Wuhan, Kina (Wuhan Institute of Virology, WIV, se her). Dette ble holdt skjult (se her). Men nå i 2020 ble de faktiske forhold avdekket. Så er det sagt, det kan faktisk se slik ut: Amerikanernes skattepenger betalte for virus-pandemien, godt hjulpet og kanskje sogar iscenesatt under medRead More

Collapse