Ytringsfrihet og å være politisk korrekt

Ytringsfrihet og å være politisk korrekt

Å være politisk korrekt Hva er det vi nå har åpnet for i landet med de gode mennesker? Skal andres meninger ikke lenger godtaes? Skal Kjetil Wangen miste jobben fordi han ikke tenker som AP vil? Er vi tilbake på 70-tallet, da det var yrkesforbud for marxistleninister i Tyskland og de norske venstreorienterte ble fotfulgt av våre reaksjonære i politi, militær og justisdepartementet? Vil vi det? Ringte du Kristin Halvorsen i Kunnskapsdepartementet, riksadvokat Tor-Aksel Busch og ba henne sørge forRead More

Collapse