Hvor finnes optimistiske handlings-mennesker?

Hvor finnes optimistiske handlings-mennesker?

Av Frank Ralle Jeg leter etter optimistiske handlings-mennesker: Vi ser hver dag, flere ganger om dagen, uttalelser fra folk som kommer med den ene historien verre enn den andre, utviklingen i samfunnet vårt er ille, i hele verden er det ille. De som er ansvarlige for elendigheten ønsker at vi skal gå rundt og være redde og ikke gjøre noe som kan bedre situasjonen for oss selv. Ingen regjeringer vil oss noe godt nå. Vi må vurdere positive ting vi kan gjøre, samle oss, gjøre en innsats for å kunnRead More

Collapse