Gift, partikkeltynne slør legger seg over oss, flygeaske med aluminiumsalter, sett fra Grenland, Telemark

Gift, partikkeltynne slør legger seg over oss, flygeaske med aluminiumsalter, sett fra Grenland, Telemark

Tett drev av flygeaske-skyer med metallsalter av aluminium, de to siste dager, 1ste og 2ndre juni 2020. Det begynte med å sige inn fra nordvest, som partikkeltynne slør, for siden å fortette seg mer og mer. Neste nivå er at det legger seg rundt oss som en giftig tåke. Jeg sitter med spørsmålet om finansieringen av dette kommer fra vårt eget finansdepartement, under navnet geoengineering. Heller ikke jeg liker å måtte puste i meg gift. Analysene viser typiske fingeravtrykk av flygeaske. AnalyseneRead More

Collapse