Makten, Kontrollen og Bakteppet

Makten, Kontrollen og Bakteppet

Makten, kontrollen og bakteppet Arbeiderpartiet har vært det ledende politisk parti i Norge etter krigen og frem til idag. De har først og fremst frontet sosiale idealer, likestilling og likeverd. Men AP har forandret seg, sterkt. Breiviksaken viser litt av det annet AP. Her blir det tydeligere hvem de egentlig er idag og hva de egentlig representerer. Kanskje kan vi gjennom dette også se klarere hvem de egentlig har vært? For de har overdrevent sterke føringer i rettsaken. Meget sterke. SpørsmåRead More

Collapse

Ytringsfrihet og å være politisk korrekt

Ytringsfrihet og å være politisk korrekt

Å være politisk korrekt Hva er det vi nå har åpnet for i landet med de gode mennesker? Skal andres meninger ikke lenger godtaes? Skal Kjetil Wangen miste jobben fordi han ikke tenker som AP vil? Er vi tilbake på 70-tallet, da det var yrkesforbud for marxistleninister i Tyskland og de norske venstreorienterte ble fotfulgt av våre reaksjonære i politi, militær og justisdepartementet? Vil vi det? Ringte du Kristin Halvorsen i Kunnskapsdepartementet, riksadvokat Tor-Aksel Busch og ba henne sørge forRead More

Collapse