Gjør værmakerne India ubeboelig?

Var det tilfeldig at delstaten Bihar, som det er snakk om her, ble valgt? Var det ikke alltid de aller fattigste som ble ofrene for de velståendes intellektuelle blindhet? Folk som ikke engang har gangsyn, slik at de kan være blant mennesker. Som alkoholiserte, sjangler de gjennom folkemengden og ser ikke engang at det nettopp er folkemengden som gir dem noe å støtte seg på, gir dem mulighet til å gå nogenlunde målrettet. Fordi de i ett sett støter menneskene fra seg, men skylder på dem hvis pluRead More

Collapse