Stikkordarkiv: wtc

Netanjahu og World Trade Center 911

Som Christopher Bollyn har understreket; det var allerede planlagt for mange år siden…man kan studere Netanjahus (Benjamin Mileikowsky fra Polen) ansikt og øyne for å se hvor glatt han lyver…nok hovedårsaken til at han et talerør utad…

 

Christopher Bollyn har gjort et banebrytende arbeide for å blottlegge rabbienes djevelske verk og terrorvirksomhet. Han har på en klar måte vist at sprengningen av WTC 9.11.2001 var i planlegging allerede på slutten av 1970-tallet. Det er åpenbart at Netanjahus bok var en del av dette forferdelsens prosjekt, hvis gjennomførelse og meningskontroll i ettertid klart viser hvem som besitter makten. De er  mektige, ingen tvil om det. Makten kan kun brytes ved at flere og flere ikke lenger lar seg true, men gjør det de mener er sannferdig. Etter min mening pr idag er det de samme folkene som trekker i trådene bak alle kriger og all terror, det være seg Irak, Afghanistan, Somalia, Jemen og Syria, men også Første og Andre Verdenskrig. Det heter i Sions vise protokoller om bruk av krig: «Vi må kunne møte all motstand med en krigserklæring fra nabolandet til det land som våger å stå i veien for oss; men hvis disse naboer siden skulle bestemme seg til i forening å motstå oss, da må vi svare med å fremkalle en verdenskrig (side 19).»

Rabbi Rabinovic av London tale holdt den 12. januar i 1952 i Budapest, Ungarn.

Utdrag: «Vær hilset, mine barn, dere er blitt invitert hit for å rekapitulere de viktigste punkter i vårt nye program. Som dere vet hadde vi håpet å ha tyve år mellom krigene for å konsolidere de store gevinster vi gjorde fra Andre Verdenskrig, men et økende antall i enkelte sentrale områder som står i opposisjon mot oss, gjør at vi nå må arbeide med alle midler som står til vår disposisjon for å utløse 3dje Verdenskrig innen fem år. Målet som vi i tre tusen år har arbeidet for å nå, er endelig innen rekkevidde, og fordi dens kommende oppfyllelse er så tydelig, krever det av oss å øke vår innsats og vår forsiktighet tifoldig. Jeg kan trygt forsikre dere om at før ti år er gått, vil vår rase ta sitt rettmessige plass i verden, hvor hver jøde er en konge og alle hedninger er slaver. Dere husker suksessen av vår propagandakampanje på 1930-tallet, som vekket anti-amerikanske lidenskaper i Tyskland samtidig som vi vekket anti-tyske lidenskaper i Amerika, en kampanje som kulminerte i Andre Verdenskrig. En lignende propagandakampanje blir nå gjennomført intensivt over hele verden. En krigsfeber blir opparbeidet i Russland av en uopphørlig anti-amerikanisme mens en nasjonalt anti-kommunistisk angst feier over Amerika » (Flere påstår at fortellingen om rabbi Rabinovich av London er et falsum. Jeg har ikke lykkes å få denne bekreftet, men skjønner allerede på navnet rabbi Rabinovich at det kan være oppfunnet. Da gjelder det også hans tale til de tilreisende rabbier og også det faktiske møtet som skulle ha funnets sted på en lørdag, rabbienes absolutte hviledag. Men vedkommende som fant dette opp, hadde omfattende kunnskaper om krigenes og terrorens bakmenn. Derfor stemmer det som blir sagt, kanskje alikevel, men er kanskje ikke autentisk. Det er nevnte metode de jobber etter; å sørge for å beherske både posisjon og opposisjon).

Oppfinnelsen om Rabinovich kan ha med Eustace Mullins å gjøre (1923-2010), en mann som har hatt stor betydning for min forståelse av samtiden. Kanskje har han diktet den, på basis av sine omfattende kunnskaper. Det vet jeg ikke ennå, men følgende innlegg fant jeg interessant: https://sites.google.com/site/theeuropeangreens/rabbi-emanuel-rabinovich

Kilder: Rabbi Rabinovich av Londons tale på engelsk, http://www.rense.com/general45/full.htm

Netanjahu som løgner, i Clayton Swishers bok, The Truth About Camp David, Joe Lockhart, tidligere White House-talsmann for Bill Clinton, beskrev Netanyahu som «en av de mest utfordrende individer overhode, en løgner og en juksemaker. Han kunne åpne munnen sin og du kunne ikke ha tillit til at noe som kom av den, hadde med sannhet å gjøre.» Det er nyttig å vite at slik er det; vi har med en notorisk løgner å gjøre, en som skal slå politisk mynt på alt han kommer i berøring med. Det miljø han representerer har mange jern i ilden; ikke bare Syria, hvor de for en gangs skyld måtte bite i gresset, men også krigen i Jemen er deres verk. De vil styre med krig og  drap, terror og trusler, slik har de vært fra begynnelsen av, alltid. Deres vedvarende nedslakting og terror av befolkningen i Gaza bekrefter dette.

Om den patologiske løgner, http://www.redressonline.com/2014/09/binyamin-netanyahu-obnoxious-pathological-liar/

Om bruk av løgn fra Sions vise protokoller: «Hovedelementet i all politisk fremgang består i den grad av hemmeligholdelse som anvendes under arbeidet. En diplomats handlinger må ikke svare til hans ord (side 19).» Vi vet alle at idag er dette den praksis de fleste politikere har og dermed undergraver de all tiillit de måtte trenge. Benjamin Netanyahu er deres mann og går foran i løgnens løype.

Om den jødiske terrorisme, om sionistene og deres betalte terror-håndtlangere over hele verden:

Menachem Begin ledet terrorgruppen Irgun som den 22.juli i 1946 sto bak bombesprengningen av hotel David i Jerusalem hvor 91 mennesker omkom og 46 alvorlig skadet.  I 1977 ble han statsminister i Israel. intervjueren Russel Warren Howe spurte Menachem Begin i januar 1974 på israelsk fjernsyn: Hvordan føles det å være terrorens far? Menachem Begin svarte: Du tror kanskje det bare gjelder terror i midtøsten? Det gjør det ikke, det gjelder all terror over hele verden (min oversettelse av: In the middle east? In all the world). Et vitnemål om en iskald, hensynsløs brutalitet som savner sitt sidestykke. Denne brutalitet bekreftes ved hvert eneste drap av palestinske jenter og gutter, ungdommer og voksne i Gaza.

Fra Christopher Bollyns arbeider, http://www.bollyn.com/?404

Sions vise protokoller kan leses på Nasjonalbibliotekets sider her: https://www.nb.no/nbsok/nb/58485b76e9910ae5fd82097e6f197227?index=1#0

De vestlige, manipulerte samfunn

En gripende dokumentarfilm angivelig produsert i Nord-Korea kaster et tankevekkende lys på vårt vestlige samfunn.

Den vekker spørsmålene om hvorfor Korea ble delt og holdt delt frem til idag. Var det ren propaganda at USA mente å måtte stagge kommunismen? For nettopp de samme folkene sto bak delingen av Tyskland, hvor det gjaldt det helt andre motiv. Å splitte og (derigjennom) herske har vært de militante zionisters metode. De sto bak okkupasjonen av Russland (den russiske revolusjon), kalte det kommunisme og bemektiget seg den russiske tsars store rikdommer. Var det ressurser i Korea de interesserte seg for?

Dokumentaren fremstiller oss vestlige mennesker som propagandaofre, bevisstløse og forførte, virrende hjelpeløse i retninger vi selv aldri hadde bestemt, men som de aller rikeste av oss (1%) har bestemt. De hersker over oss, utnytter oss og fører oss som slaver ved hjelp av bestemte teknikker og metoder. Vi styres ved propaganda og frykt, ved floskler og fraser, gjennom løgn og krig. Vi lar oss blende og trøste av et meningsløst forbruk, gjennom å spise mat som ødelegger oss, samtidig mens store deler av verdens befolkning sulter og lider nød. Dette fremstilles i filmen på en overbevisende måte, kommentert av bilder av ofre vi kan kjenne igjen fra media. I dette står opprettelsen av Israel sentralt, som resultatet av samarbeid rike jøder imellom (finanskonsernet Rotschilds). Kort tid etter opprettelsen av landet Israel i 1948 begynte zionist David Ben-Gurion sitt felttog; en etnisk utrenskning som har fortsatt frem til denne dag:

«Vi har tatt deres land. Vi må gjøre alt for å sikre oss at de aldri vender tilbake. Vi må bruke terror, drap, trusler, konfiskering av eiendom og fjerne alle sosiale tjenester for å utrydde Galilea for hele den arabiske befolkning (David Ben-Gurion 1948: «We have taken their country. We must do anything to ensure they never return. We must use terror, assassination, intimidation, land confiscation and the cutting of all social services to rip the Galilea of its Arab population»). Israel med sine 7,3 mio mennesker fortsetter sin etniske utrenskning som er et genocid, et drap av et helt folk, utryddelse av millioner av barn, kvinner og menn, fordi den amerikanske skattebetaler støtter dette med 3 milliarder dollar hvert år, noe som utgjør ca 15 norske statsbudsjett (kommentar: vi lever bra i Norge med det vi har, mens de,  med omkring samme antall mennesker som hos oss, har mye penger tilovers til våpeninnkjøp, våpenteknologi, biologiske våpen og atomvåpen). 

Også får vi presentert andre synspunkter på bakgrunnene for koreakrigen, hvor dengang omfattende drap (4 millioner koreanere) og store ødeleggelser (75% av landet ødelagt) syntes nødvendige med bruk av ogå sykdomssmittende og sykdomsfremkallende biologiske våpen. USA anklager Nord-Korea og er redde for produksjon av atomvåpen, mens de selv har truet Nord-Korea 7 ganger med atomkrig og er det eneste landet i verden som har vært gale nok til å bruke dette (Hiroshima og Nagasaki i Japan).

De er redde for oss fordi vi ikke er redde for dem.

Og det er USA som har invadert 37 forskjellige land de siste 50 år. Vi, Nordkorea, har ikke invadert et eneste ett (1.05.07)! Dette kan gjøres fordi ingen bryr seg, ingen stiller de riktige spørsmål. Og hvordan gjør de det? De bruker propaganda. Fjernsyn er det sterkeste våpen i en psykologisk krigføring rettet mot ens egne vestlige befolkning. Fjernsyn er mektigere enn opium, alkohol, religion og sex (1.06.36) og forvandler oss til misfornøyde zombier.

De vestlige næringsliv store aktører får aldri nok av profitt og er derfor en militærstats apparats kyniske og sugende pengemaskiner som i sitt kjølevann kun legger fattigdom, død og fordervelse etter seg. Mange fabrikanter får sin store rikdom ved å bruke slaver i sin produksjon fra et av den 3.verdens land. Dette gjøres uansett miljøskader eller ødeleggelser av ressurser. Det blir til og med årlig brukt 12 milliarder dollar i propagandautgifter (markedsføring og kommunikasjon) for å manipulere barn barne- og ungdomsårene igjennom, slik at de er funksjonelle roboter når de er voksne. Et amerikansk (US) barn har ved fylte 7 år i gjennomsnitt sett 20 000 reklamefilmer (på fjernsyn) hvert eneste år. Bare en gruppe får mere oppmerksomhet fra markedsførerne enn barn. Det er teenage og pre-teenage jenter (the tween-market 1.13.44). Dette er i virkeligheten «corporate phedophilia». Dens målsetting er å få så mange ungdommer som mulig til å føle seg utilstrekkelige (inadequate).

Denne utvikling har blandt annet også blitt styrt av Prescott Bush, George W.Bush’s bestefar, som også var dypt involvert i den finansielle utvikling av vesten, han var styremedlem av UBC, Union Banking Corpration og US Federal Reserve.

Berømtheter, celebrities (the cult of celebrity), er et annet instrument å manipulere ungdommene med. Michael Jackon ble skapt av vestlig propagandakrefter og avsluttet sitt liv forfulgt og plaget av en stadig identitetskrise. Paris Hilton, en narsisstisk parasitt, tar 120 000 dollar for å vise seg på en fest. Hun har til og med et eget TV-show som heter My New Bestfriend Forever. Folk melder seg og konkurrerer for å bli hennes «nye beste venn for alltid». Dette er et bevis på at alt i vår vestlige kultur kan forvandles til en pengeinntjenende vare. Distraksjonsteknikk som magasiner og fjernsyn er et av de mektigste instrumenter for å hindre folk å tenke kreativt  og å samtale om vesentlige ting. Det siste skuddet på treet er «games»-industrien. Her står først og fremst ødeleggelse, vold og død i sentrum. Det finnes spill hvor du kan drepe alt som rører på seg og ha sex med prostituerte (GrandTheftAuto4). Denne solgte for 1/2 milliard dollar den første uken det lå ute for salg. De samme teknikker blir brukt ovenfor nye rekrutter i den amerikanske hær, fordi den gjør dem ufølsomme for vold og drap. Høyt elsket underholdning er World Wrestling Entertainment som er et høyst brutalt show. Men amerikansk ungdom kjenner hver eneste av heltene her. Mens 80% av den amerikanske ungdom ikke kan finne hverken England, Israel, Irak eller Afghanistan på et kart og 11% vet heller ikke hvor USA ligger, kan 30% av dem heller ikke finne Stillehavet på kartet. 75% av dem vet ikke engang hvor mange mennesker som bor i USA.  

Selv om en reprodusert virkelighet bestående vold, fedme og berømtheter ikke klarer å skjule at det lever 38 millioner hjemløse i USA, prøver de så godt de kan. Media vil bare vite om dette, hvis de fattige kan brukes i underholdningsindustrien. Miss Tyra Banks var en tidligere modell som nå har et eget talkshow med sosialt tilsnitt. Hun later som om hun har sosial interesse, men viser ingen kvalifikasjoner til det. Hensikten er bare å markedsføre henne som «a brand», et eget varemerke. Hver gang hun kommer til syne skal (mann)folk stønne av begjær. Samtidig mens hun bredte seg utover det amerkanske folk, drepte US soldater 1,8 millioner vanlige mennesker i Irak. «One by one the terrorists are learning the meaning of american justice (George W.Bush to the Congress)». Hun kjente ikke til noe av dette. Det interesserte ikke henne engang. 

Det lages nå flere reklamefilmer, blader og magasiner enn noen gang. Disse kontrolleres av de 5 store produsentene Viacom, Warner Bros, Walt Disney, CBS og 20th Century Fox og brukes flittig til å fortsette den utførlige hjernevaskingen for at de skal tro på en forstyrret verden (distorted reality) .

Den 11. september 2001 ble WTC angrepet og ødelagt. Dette terroriserte, hypnotiserte og traumatiserte den amerikanske befolkning. Media gjentok i det uendelige at dette var gjort av terrorister, mens 11 år efter hendelsen tror 87 % av US befolkning at dette var iscenesatt (like a Hollywood Blockbuster, 1.29.31) som en falskt flagg operasjon, akkurat som i den tyske Riksdag og Pearl Harbour og ble brukt som inngangsbillett til den meningsløse jakt verden over på såkalte «terrorister», men også for å fjerne borgernes demokratiske rettigheter. Propagandamakerne er redde for å at folk skal gjenkjenne deres løgner og avvise dem. De er redde for at folk vil ha et ekte demokrati. «I will be long gone before some smart person figures out what happend inside this ovale office (George W.Bush)».

Jeg ble gjort oppmerksom på denne filmen av: http://www.brasschecktv.com/page/21743.html