Sionismen i 2014

Den 11.september 2001 (911) gikk vi inn i en tid som av flere blir kalt globalistene tid, New World Order, den nye verdensorden eller som Kristin Halvorsen beskrev det, den «FN-leda verdensorden». Dette er en global kontroll- og terrorstat, bygd av sionister med frimurernes hjelp. Sionistene styrer, frimurerne er håndlangerne. For sionistene finnes ikke ånd, bare materie. Derfor er sionistene makthungrige og kronisk grådige. Sionistene kjenner ikke sannhet. Derfor driver de samfunnsbygging med aRead More

Collapse

Krigen i Syria var planlagt to år før den arabiske våren

Former French Foreign Minister: The War against Syria was Planned Two years before «The Arab Spring»! In an interview with the French TV station LCP, former French minister for Foreign Affairs Roland Dumas said: «I am going to tell you something. I was in England two years before the violence in Syria on other business. I met with top British officials, who confessed to me that they were preparing something in Syria. This was in Britain not in America. Britain was organizing anRead More

Collapse