Krig eller terror, meldt i Sverige, blir det unntakstilstand også i Norge?1 min read

Now Reading
Krig eller terror, meldt i Sverige, blir det unntakstilstand også i Norge?1 min read

Kommande stabsläge på sjukhusen?

Sykehusene i Sverige i alarmberedskap

Meldt på nett 23. november 2019: Lennart Matikainen, også kjent fra SWEBBTV, meddeler noe som er viktig for ham: Lever vi i en tid for terror og katastrofer? Er den dype stat presset og griper til vold for å komme tilbake i sin tidligere posisjon? Matikainen har fått meldinger om dette. Sykehusene er satt i alarmberedskap. Kommer et angrep på et av Sveriges atomkraftanlegg? I Oskarshamn (3), Ringhals (4) eller Forsmark (3)? I alt 10 reaktorer. Eller blir Sverige angrepet av Russland? Eller kan vi vente falsk flagg terror fra NATO, Mossad eller CIA? Ha en full vanntank klar, ekstra mat, fyll drivstoff på bilen, har du elektrisk bil, glem det og ta sykkel…hent fotopparat og behold roen.

Ole Dammegård advarte også, (se her), i oktober, han kalte han så kunne komme, en europeisk utgave av 911. Kanskje ble terrorplanene bare forskjøvet?

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response