Fortsatt spraying av flygeaske over Telemark den 13. februar 20205 min read

Now Reading
Fortsatt spraying av flygeaske over Telemark den 13. februar 20205 min read

Iakttagelsene er fra ekstremvær i Frankrike (se her). De forandrer været, de lager ekstremvær, oversvømmelser og storm over hele Europa. De sprøyter ut et tynt lag med kullstøv fra kullkraftverk, også kalt flygeaske, et høyt giftig avfall fra kraftproduksjon i kullkraftverk. Den som analyserer drikkevann, regnvann og snø vil finne en rekke giftige metaller, skadelig for menneskene (se analyser m.m. om dette, her).

Særlig aluminium. Det tynne, hvite slør er giftig, prosessert kullstøv. Tro ikke at det er særlige langt borte, selv om det ser slik ut. For metallene kommer ned i våre omgivelser med regnvær. Analyser av regnvann viser at våre omgivelser er forgiftet. Kommer man på nært hold av flyene, ser man det bedre at dette uomtvistelig er giftige utslipp. Hør diskusjonen mellom amerikaneren Dane Wigington og den pensjonerte trafikkkontrollør fra Australia Ken McLeod om konspirasjonsteorier, 12,06 minutter:

Ken McLeod hevder at det finnes ikke chemtrails, men det finnes «aero dynamic condensation». Stripene vi ser er kondens, sier McLeod, iskrystaller som fordamper ettersom temperaturen tillater det. Om han fortsatt sier det etter å ha sett følgende video, er jeg usikker på; jeg ser selv utslipp av flygeaske (støv fra forbrent av kull, et stort, uløst og komplisert miljøproblem i USA, hvor det finnes store lager av dette) med giftig metallavfall. Det er det samme man kan iaktta som slippes ut over himmelvelvet i nesten alle land, det skal dekke til solen («blocking incoming energy») antageligvis mest i tett befolkede områder. Opptakene i følgende video kan være gjort over USA:

Det er Klimakomiteen IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, se her) og FN hevder vi har for mye CO2 i atmossfæren og må dekke for sollyset, forsøkene som har gått siden 1990-tallet var støttet finansielt av Bill Gates, selv om teoriene var renspikket løgn: Man forgifter jordens befolkningen, og hevder at det er kostnadene for å kunne skygge for solen; og det er vi jo tvunget til. Etter min mening er dette en oppkonstruert løgn; for å bevare denne lengst mulig har de satt inn hensynsløse mobbeteknikker («gagorders» er en av dem) for å få oss vanlige dødelige til å holde munnen lukket.

I denne propagandakrigen i Norge står NRK med Cicero Institutt i ryggen, de største riksavisene og nesten hele Stortinget. De ble gjennom finurlige mobbeteknikker presset til å sluke troslæren om FNs IPCC-klimaet, rått. Som rikspolitikere var de utsatte, det var utveien de tok til da de sa ja til klima-katekismens troslære. På deres pidestall står opphøyet et svensk barn, Greta Thunberg. Men ikke alle sluker dette rått, klimarealistene gjør en utmerket innsats, se tilbakeblikk på året 2019, her. Eller meld din interesse til aksjonsgruppen Blå himmel i Telemark her: blahimmel@gmx.com.

Hvordan får de det til? Mitt inntrykk er at de manipulerer jetstrømmene, de store vindkorridorer mellom kontinentene, men utnytter også forskjeller mellom lav- og høytrykk for å skape sterke vinder, orkan, stormer og ødeleggelser. Ekstrem-nedbør kan de skape ved å strø store mengder av sølvdiodid fra fly tett over skyene. Hensikten er tydelig: Det skal virke truende og farlig på menneskene slikt at de blir fulle av frykt og dirrende av redsel.

Det er troen på dette som gir grunnlaget for IPCC å være pådriver for spredning av flygeasken. Hadde flertallet oppdaget at dette er den reneste humbug, hadde dette tatt slutt for lengst. Ekstremklima blir drevet frem av IPCC, FNs klimakomite. Motivet bak er ganske enkelt makt. Makt over alle verdens land og folk i beste (i grønn utgave, denne gang) kommunistiske stil. Den skal tilfalle FN, superregjeringen som skal regjere alle verdens land.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response