You cannot catch a virus!

You cannot catch a virus!

Et videoforedrag av naturlege Tom Barnett, Australia Utdrag: Det er umulig å bli smittet av et virus! Hvorfor er det det? Er et virus levende? Nei, det er ikke det. Hvorfor tror folk de kan bli smittet av noe som ikke er levende? Hva er egentlig et virus? Et virus er et middel som renser ut det som er giftig i kroppens celle. En influensa er som regel en utrenskning hvor virus rydder opp i forgiftninger. Virus er bundet opp til de områder i din kropp hvor de hører hjemme, f.eks kan et virus i luRead More

Collapse

Hvem styrer i Australia?

Hvem styrer i Australia?

Noen er iferd med å bli sint. Det kan man forstå ved å høre på vedlagte video, særlig hvis man hører mellom linjene. Mange er meget forarget over at de småskårne med venner har overtatt. Hvordan kunne det skje? Flere og flere i Australia har blitt klar over noen har overtatt styringen av landet. Noen som forårsaker ting de ikke liker. De er kulturfremmede,  muldvarper med en særegen kultur og stor finansiell og politisk makt i ryggen. Ble det australske statsapparat, representantenes hus og senaRead More

Collapse

The forgotten coup – how America and Britain crushed the government of their ‘ally’, Australia

The forgotten coup – how America and Britain crushed the government of their ‘ally’, Australia

Idag er statsstrukturene i Australia som Skandinavia, England, Europa, Kanada og USA, behersket av sionistiske jøder. I denne tekst ser vi hvordan de arbeider for å bli kvitt personligheter som ikke passer inn i deres planer. The forgotten coup – how America and Britain crushed the government of their ‘ally’, Australia, by John Pilger, 23 October 2014 Across the political and media elite in Australia, a silence has descended on the memory of the great, reforming prime minister Read More

Collapse