HAARP anlegg, finnes de?

Hva er HAARP,  anlegg for mikrobølgebestråling av ionosfæren? Finnes slike anlegg, eller er det en konspirasjonsteori? Forskningsprogrammet ble kalt «High Frequency Active Auroral Research Program», derav HAARP og det første av disse ble bygd i Alaska, USA. Den første boken (kan nedlastes) som kom ut om dette og vakte oppsikt og forskrekkelse, Angels dont play this HAARP, ble skrevet av Nick Begich og utgitt i 1995. Begich var sønn av en kjent politiker i Alaska (demokrat i US CongreRead More

Collapse

Stormbyger over Grenland – 10. mai 2018; sprutregn ble vi lovet.

Vi har hatt store mengder nedbør de siste årene. Unaturlig stor flom har vært en katastrofe for mange. Våre iakttagelser viser at det er en sammenheng mellom spraying av kjemikalier på himmelvelvet fra fly i store høyder, varmebehandling med mikrobølger av dertil skapte skyer og nedbør….Kan motivene være å få mere makt til de som bestemmer? Sette døren på gløtt for diktatur? Er ikke de automatiske strømmålere også et diktatorisk initiativ? At forskningen formulerer slike setninger som nevnRead More

Collapse