Stikkordarkiv: hilary clinton

Terror og vold i Bagdad, Julen 2011

Terror og vold i Bagdad?

CIA har mujahedin, al-quaida og jihadistene fra Afghanistan og Pakistan på sine lønningslister. Dette ble allerede under russernes okkupasjon av Afghanistan organisert. Det er åpenbart i bombeanslagene i Bagdad, fordi de er nøyaktig gjennomført, mange i antall og tidspunktet var rett etter forhandlingene med irakerne var mislykket. US soldatene i Irak fikk ikke den immunitet mot rettsforfølgelse. Fordringen var at soldatene skulle kunne slakte irakere som de ville og når de ville. CIA er altså ikke så intelligent som markedsføringen vil ha det til. De kan nemlig bare lavpannet, blodig vold, akkurat som fulle telemarkinger med flaskehalser mot hverandre på en lørdagskveld.

Forskjellen er at CIA har ubegrensede finansielle midler og kan stort sett gjøre hva de vil uten rettsforfølgelse. Men ikke lenger i Irak. Derfor oppfører CIA seg som Israel, de begynner å skrike som bortskjemte unger og skyter og sprenger bomber. For det kan de. De kan ennå spille på sine voldsinstrumenter; ikke for først og fremst å skape religiøs uro mellom shia- og sunnimuslimer, men for å nå maktpolitiske mål, olje, gass og strategiske brohoder. Men dette kan de gjøre fordi de ennå er i det skjulte. Fordi alle tror det er muslimske terrorister som sprenger bomber.

Men, slik er det ikke!

Men nå ser vi klarere at heller ikke US soldatene synes noe om denne krigen, antallet selvmord (468 i 2010) blant de amerikanske soldatene er høyere enn antall falne (462 i 2010) i krigshandlinger.

Hør kort intervju med irakveteranen, US soldaten Matthis Chiroux : 

Aftenposten 22.12.2011: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Bagdad-rammet-av-koordinert-angrep-6726355.html 

Slikt kan de ikke gjøre hjemme i USA. Og det hadde de gjort, hadde de kunne komme vekk med det. For det er maktmål som forfølges kynisk og planmessig, intet annet. Det er samme teknikk, samme folkene med den samme tenkning som ligger bak terrorbombingen i Damaskus.

Muslimsk brorskap nekter for bomber: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7929007
Demonstranter drept i Jemen: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7929142
Terror bombing i Afghanistan: http://www.dagbladet.no/2011/12/25/nyheter/selvmordsbombe/taliqan/angrep/19552727/

Taktikken er å drepe så mange som mulige uskyldige mennesker, slik at man lettere kan sette grupperinger opp mot hverandre (CIA terrortaktikk fra 50 årene), for i et gitt passende øyeblikk komme inn med et fordelaktig forslag.  La oss ikke glemme at det skal et stort apparat av både store finansielle midler og logistikk til for å organiserer terror og mord på sivilbefolkningen. CIA har statlige skattepenger til disposisjon og kan, enn så lenge, gjøre hva de vil uten å måtte stå til regnskap for sine handlinger. La oss ta det alvorlig at denne metode og teknikk blir brukt utstrakt i omfang over hele verden.

Dette var den egentlige grunn til at amerikanerne lot terrorbombene ødelegge hundrevis av sivile liv i Bagdad: 

«When the Americans asked for immunity, the Iraqi side answered that it was not possible», al-Maliki told reporters in Baghdad. «The discussions over the number of trainers and the place of training stopped. Now that the issue of immunity was decided and that no immunity to be given, the withdrawal has started».

Hvorfor forteller ikke regjeringen oss sannheten om Irak? http://www.brasschecktv.com/videos/the-iraq-war/why-wont-the-government-tell-us-the-truth-about-iraq.html

Hør Hilary Clinton innrømmer at USA sto bak Mujahedin under russernes okkupasjon i Afghanistan. Tro bare ikke at de lot slikt et genuint terrorinstrument dø ut, da russerne dro hjem igjen:


Sitat journalist Chris Floyd Moscow Times skrevet allerede for mange år siden, den 18.februar 2005:

«Merkelig nok, akkurat som det ser ut til at Pentagon er iferd med å etablere Gladio-type operasjoner i Irak, har det vært en plutselig økning av terrorangrep på vanvittig provoserende sivile mål, slik som sykehus og skoler, rapporterer avisen The Guardian. Dette kommer like etter de nasjonale valg der de fleste fraksjoner ønsker en snarlig slutt på den amerikanske okkupasjonen. Nå gjelder høyprofilerte sivil slakting som understreket det presserende behov for amerikanske styrker å bli på scenen på ubestemt tid, for å gi sikkerhet mot den alltid tilstedeværende terrortrusselen. I mellomtiden fortsetter George W.Bush’ sine folk å bygge ut sine permanente baser i Irak..: små byer som skal beskytte oljeinnstallasjonene som irakiske tjenestemenn har lovet å selge til amerikanske selskaper og samtidig danne strategiske brohoder for videre geopolitisk dominans.

«Strangely enough, just as it appears that the Pentagon is establishing Gladio-style operations in Iraq, there has been a sudden rash of terrorist attacks on outrageously provocative civilian targets, such as hospitals and schools, the Guardian reports. Coming just after national elections in which the majority faction supported slates calling for a speedy end to the American occupation, the shift toward high-profile civilian slaughter has underscored the «urgent need» for U.S. forces to remain on the scene indefinitely, to provide security against the ever-present terrorist threat. Meanwhile, the Bushists continue constructing their long-sought permanent bases in Iraq: citadels to protect the oil that incoming Iraqi officials are promising to sell off to American corporations — and launching pads for new forays in geopolitical domination.»


Chris Floyds utmerkede artikkel (allerede fra 2005- Moscow Times) om de hemmelige NATO-terrorgrupper som planlegger og utfører terrorhandlinger over hele Europa: http://www.rense.com/general63/sword.htm

Minst 50 personer drept: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Minst-50-personer-drept-i-Nigeria-6731513.html

Egen oversettelse fra boken Das RAF Phantom, Knaur Verlag, 1992:

Det er den letteste oppgave i verden for en spesialavdeling av statens hemmelige politi (hos oss PST), da de har finansielle midler og bevegelsesfrihet å infiltrere en mindre terrorgruppe og komme så nær ledelsen at de, gjennom visse arrestasjoner eller henrettelse av de opprinnelige ledere (noe som ikke er uvanlig; som et bevæpnet sammenstøt med ordensmakten) kan komme i ledelsesposisjon. Fra og med dette øyeblikk disponerer statens hemmelige politi over en gruppe naive eller fanatiske militante som bare lengter etter ledelse.

Sitat: «Und im Falle einer kleinen, spontan entstandenen terroristischen Gruppe ist es für die staatlichen Sonderabteilungen die leichteste Aufgabe der Welt, sie zu underwandern, ihrer ursprünglichen Spitze dank der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und Bewegungsfreihet näherzukommen und sich an ihrer Stelle zu setzen, sei es durch bestimmte Verhaftungen im richtigen Augenblick oder durch die Ermordung der ursprünglichen Führern, die im allgemeinen bei einem bewaffneten Zusammenstoss miot den «Ordnungskräften» passiert. Von diesem Augenblick an können die staatlichen Geheimdienste ganz nach ihrem Belieben über ein voll wirksames, aus naiven oder fanatischen Militanten gebildetes Organ verfügen, das nur geführt werden will» (Boken Das RAF Phantom, Wisnewski, Landgraeber, Sieker, Knaur Verlag, 1992).

Dette er metoden til CIA i Afghanistan, Pakistan, Irak, Libya, Egypt og Syria (pr idag). Men det er også metoden til NATO’s hemmelige ‘Stay Behind’ Grupper som arbeider i det skjulte i alle europeiske land. Iskalde og kyniske mennesker som tar alle midler i bruk for å manipulere befolkning og politikere dit de vil. Også i lille utkantskongeriket Norge. Det er vanskelig for oss vanlige mennesker å begripe hva som foregår i hodene til statens hemmelige agenter og deres sjefer, men at de (CIA, MI6, Mossad og PST) er istand til å manipulere andre mennesker, er sikkert, da det hører til deres fremste oppgaver.


Poenget er at vi, borgerne, ikke behøver å akseptere disse lysskye og destruktive arbeidsmetoder, til og med finansiert av våre skattepenger. La oss vise vår avsky for dette. La oss snakke om det på kafeer og restauranter, på busser og trikker og på ishockey- og fotballkamper. La de hemmelige agenter få føle at det de holder på med ikke er noe verdt. For det de (kanskje uforvarende) er med på å dyrke frem i samfunnslivet vårt, legger alt liv øde. Men de vet det ennå ikke.


Når det gjelder terrorisme er USA/CIA det aller verst tenkelige. Det er en kynisk destruktivitet parret med den grådigste egoisme utøvd på det laveste mulige lavpannede voldsnivå finanisert og villet av en sterk statsmakt. Hvor de har vært, ligger døde og lemlestede mennesker igjen. Dette vil også komme dit hvor vi ikke forventer det. For deres handlinger taler sitt eget språk. Våre egne stuedører er ikke beskyttet. Den eneste måte å tørke ut dette på, er å stenge alle kraner og forbindelser vi har med USA. Dette er et land og en nasjon vi ikke lenger kan ta alvorlig, slik de ødsler med andres liv, helse og ressurser.

Inside the Company: CIA Diary, 1975, Philip Agee (Sitat):»When I joined the CIA I believed in the need for its existence. After twelve years within the agency I finally understood how much suffering it was causing, that millions of people all over the world had been killed or had had their lives destroyed by the CIA and the institutions it supports. I couldn’t sit by and do nothing and so began work on this book. «

Mitt inntrykk er at det ikke lenger finnes noen terroraksjoner hvor ikke CIA er involvert med sine (kjente) maktpolitiske og geoøkonomiske målsettinger. På metodespråket virker det som også de muslimske terrorgrupper og selvmordsbombere i hele midtøsten og mellomasia blir styrt av dem. For terrorkonseptet har de beholdt. Det er det samme som før. Aksjonene til italias Røde Brigader ble på 70- og 80-tallet styrt av dem via såkalte ‘Stay Behind’ terrorgrupper eller Gladio. Disse hørte til under NATO hvor CIA sto (står) ved roret. Av alle europeiske land er det bare Italia, Sveits og Belgia som har prøvd å rydde opp i disse skammelige forhold. Ikke Norge (merk deg dette!). Det er viktig å gjøre disse sammenhenger kjent. For det er som med det tyske eventyret om Rumpelstilzchen. 

Putin anklager US Hilary Clinton for å fiske i opprørt vann…

Det Hvite Hus er med overalt. Nå ble noen emails fanget opp i Moskva som bekreftet Hilary Clintons engasjement i de russiske demonstrasjonene og protester mot valgresultatet. Hun ble sogar tvunget til å kommentere: «Mrs Clinton said the US supported the «rights and aspirations» of the Russian people».

BBC News: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16084743

CIA har deltatt i Libya, Pakistan, Syria; å fiske med alle midler i opprørt vann, er deres motto. Men de omskriver det med storslagne titler og overskrifter, når det gjelder Russland. I Syria dreper deres egne jihadister og mujahedin også kvinner og småbarn.

Sitat End The Fed, av Ron Paul 2009: «Since World War II, the U.S. government has expanded its reach with a shocking voraciousness both at home and abroad. It’s been one war aftranother, the buiding of killer weapons of mass destructions, the construction of a huge welfare state that covers all classes in society. There was the Cold War, the Korean War, The Bay of Pigs, an invasion of the Dominican Republic, Vietnam, and endless involvement in the Middle East in addition to wars on Nicaragua, Salvador, Bosnia, and Haiti, as well as all the wars around the world conducted in the name of the War on Terror. And after every major crisis, whether 9/11, the dot-com disaster of 1999, or the eceonomic meltdown of 2008, the response is more monetary expansion.»

Vi ser altså en metode. Den har blitt tydelig i «den arabiske våren», men er også, dessverre, klart tilstede i mange afrikanske land. Sist nå også i Russland. Forskjellen er at det er vanskeligere for CIA å få albuerom hos Putin. At Mossad og MI6 samarbeider med CIA, overrasker ikke det minste. I Norge har forfatter Halvor Tjønn latt seg kjøpe av billig US endimensjonal propaganda, han har tydelig ikke skjønt at dette er en lengere sammenhengende historie, han tror ikke Assad rett og slett sier det som det er, han tror på Hilary Clinton. At demonstrasjonene i Russland foregår fredelig, er meget gledelig og sikkert ikke CIA’s og Hilary Clintons fortjeneste.

Halvor Tjønn, aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Syria-bebos-av-feil-folk-6716850.html

 

Krig mot Iran, finansmektig miljø i USA er krigslystne

Lenge har en gruppe krigshissere, kanskje fra det rikeste miljø i USA, med varm støtte fra Israel, ivret for krig mot Iran. Jeg har lenge ikke kunnet begripe hvorfor det er interessant. For råstoffer og andre ressurser rettferdiggjør aldri en krig. Men å få et fullt og helt brohode fra Syria og til India, på veien mot sørøstasia (SEA), lokker kanskje desto mere.

Men aggresjonene mot Iran er ikke nye:

The newamerican i 2008 (sitat): «Israels statsminister Ehud Olmert synes overbevist om at kursen er satt. Vi har kommet til enighet om behovet for å være oppmerksom på den iranske trusselen, fortalte Olmert etter hans 4 junimøte (2008) med president Bush. Jeg sitter igjen med færre spørsmål enn jeg hadde da jeg kom, om midler, restriksjoner og USAs besluttsomhet for å håndtere problemet, sa han. Ehud Olmert: George W. Bush forstår alvorlighetsgraden av den iranske trusselen og behovet for å beseire den, og har til hensikt å handle i saken før slutten av sin periode i Det Hvite Hus.»

The New American: krig mot iran, http://thenewamerican.com/economy/commentary-mainmenu-43/176-counting-the-cost-of-war-with-iran

Nettavisen, 25/9-09: verdensledere raser mot Iran: http://www.nettavisen.no/nyheter/article2715634.ece
Washington Post, 4/11-11: Bak anti-iransk retorikk vokser frykten for atomvåpen: http://www.washingtonpost.com/world/national-security/behind-anti-iran-rhetoric-fears-of-nuclear-gains/2011/11/04/gIQAK4sdnM_story.html
Nettavisen, 12/10-11:, Iran ville sprenge restaurant i Washington: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3249494.ece

At den politiske ledelse av USA tillater seg dette skuespill på så lavt nivå som dette «terrorangrep» på den saudisk arabiske ambassadør, er overraskende. Enten har de en usedvanlig mye tillit til sin egen betydning og hva de kan presentere offentligheten eller de har falt langt ned i mørket omgitt av den reneste dumhet. Jeg er jammen ikke sikker…

Dagbladet, 12/10-11, dette en krigshandling: http://www.dagbladet.no/2011/10/12/nyheter/utenriks/usa/iran/18558597/

Sikkert er at de vil krig.

Sett i lys av terroristjakt i Afghanistan, Pakistan og Irak, tror jeg ikke et øyeblikk på deres «offentlige» motiv å ville uskadeliggjøre atomvåpen som kunne true deres tvilingbror, Israel. Her dreier det seg om å etablere viktige brohoder. Syria står ennå for tur og av NATOlandene er det bare Great Britain som foreløbig har gitt sin tilslutning til å være med på leken. De står i en slags uforståelig symbiose med alle USA’s aggresjoner. Jeg ber til alle mine guder om at Norge holder seg utenfor. USA har militære styrker og baser i Libya, Irak, Pakistan og Afghanistan. Kineserne og Russerne er nå urolige.

Feb. 2009/Iran vil kjøpe avanserte russiske raketter: http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/iran-vil-kjoepe-avanserte-russiske-raketter-2573586.html
Jan.2011: Iran inviterer IAEA medlemmers ambassadører til å besøke atomanlegg: http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/iran-inviterer-ambassadoerer-til-atomanlegg-3378734.html
Sep 2011/Russerne lover videre atomsamarbeid med Iran: http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/russland-lover-videre-atomsamarbeid-med-iran-3582000.html

Til nå har Iran stått imot trusselen. De er klare til krig, hvis det skulle komme, sier General Hassan Firouzabadi. Han ber USA ikke glemme at følgene av et israelsk angrep også ville gjelde dem. Israel har ifølge Spiegel Online 100-200 atomvåpenutrustede sprenghoder, hver seg med sprengkraft som 10 hiroshimabomber.

Iran har 67 millioner mennesker og er menneskehetens kulturelle vugge, det gamle Persia. Landet er ca 5 ganger større enn Norge og har over 12 ganger flere mennesker, et mektig og omfangsrikt land. Siden 70-tallet har det vært stridigheter mellom Irak og Iran, der den siste krig dem imellom var preget av irakske grusomheter, med bl.a. bruk av kjemiske våpen. Det er ikke å utelukke at leveringen av dette kom fra USA eller Israel. Mange iranere ligger den dag idag skadet etter krigshandlinger mellom 1980 og 1988 som ikke førte til noe annet enn død og elendighet for mange.

Strategien er å sikre seg brohoder

Blandt deres største handelspartnere er Kina og Russland. Irans økonomi bygger først og fremst på oljeproduksjon. Men det er ikke først og fremst oljen USA er på jakt etter, men å ha Iran som brohode for USA’s senere angrep videre sørøstover, synes meg å være det motiv som for amerikanerne kan rettferdiggjøre et fremtidige drap av hundretusener av mennesker. Da kontrollerer de nemlig nesten en hel verdensdel, et kulturkontinent mellom Libanon og India. Pakistan ligger nærmest i tid for en okkupasjon, USA kunne ta folk og land i samme dragsuget som Iran.  Det var overraskende å finne antydningen til dette i Aftenposten, da Pakistan i mange år var alliert med amerikanerne. Et overfall på Pakistan ville bekrefte en lengersiktig strategi. Vi må være oppmerksomme på at de kanskje sier de vi kommer som (de beste) venner, og så plutselig snur de kappen i døra, skyter landets viktigste menn og kvinner, besetter så landets viktigste posisjoner med de tyngste våpen og tar kontroll over finansstrømmene. Som den smilende, varmhjertede venn. Mens ingen ser dem, sniker de seg fra hus til hus i nattens mulm og mørke og dreper spebarn…

Akkurat som disse drapene, Dagbladet, 13.mars 2011: http://www.dagbladet.no/2011/03/13/nyheter/israel/vestbredden/utenriks/15798152/
FNs Philip Alston bekrefter (1.november 2011) at det israelske sikkerhetspoliti, Mossad, mellom 2002 og 2008 blant andre har myrdet 387 palestinensere uten lov og dom og at de  utøver utenomrettslige drap (extrajudicial killings) som metode (hjemmeside på tysk fra Iran): http://www.german.irib.ir/nachrichten/nahost/item/132479-uno-sonderberichterstatter-bestaetigt-gezielte-toetung-durch-mossad
Pakistan er neste: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/–Vil-sttte-Pakistan-i-krig-mot-USA-6678575.html

Amerikanernes raketter, bomber og annen ammunisjon er utstyrt med utarmet uran. Det koster dem ingenting å legge store land- og byområder under bestråling de neste 4,5 milliarder år. For det er halveringstiden på utarmet uran. De har ikke engang dårlg samvittighet. Selv om Irak nå lider under mange fødsler med misdannelser, noe legene der klart setter i sammenheng med bruk av utarmet uran, har amerikanerne aldri nevnt et ord om sine misgjerninger. Ikke bare menneskene lider under dette, men husdyr og ville dyr, vannreservoarer, utmark, skog, elver og fjell. Utarmet uran legger det biologiske liv øde. Jeg er nokså sikker på at amerikanerne ikke vil ha stråling fra utarmet uran hverken i New York, Washington eller Gran Canyon National Park. I så tilfelle begynner de først da å interessere seg for den ubotelige skade de har påført andre mennesker, dyr og land. USA er heller ikke fremmed for kjemisk krigsføring, hvor de jo har erfaring fra Viet Nam, la oss aldri glemme Napalm og Agent Orange, mange lider under ettervirkningene av dette den dag i dag:

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/VNchemical.htm

Menneskerettigheter og Occupy Wallstreet

Aktivistene som forfølger ideene om å stoppe Bush, Rumsfeld og Obama med rettsaker for brudd på menneskerettighetene, for tortur- og krigshandlinger, handler avgjørende for vår felles fremtid. Også våre egne politikere gjør alt vi ber om, bare vi er mange nok. De interesserer seg mer for sine posisjoner enn for hva som er rett og galt. Tenke seg til om vi kunne få Obama arrestert her i Norge for brudd på menneskerettighetene? Det ville kanskje ikke Torbjørn Jagland likt særlig godt? Men det er et faktum han også innser at myndigheter og statsmakt i USA lenge har latt sine egne innbyggere gå for lut og kaldt vann, mens de har brukt de største deler av landets ressurser til å føre (merkelige) kriger over hele verden.

Occupy Wallstreet-bevegelsen går en annen vei. Den kan bli like betydningsfull. Det er ikke bare på gatene Occupy Wallstreet-bevegelsen befinner seg, men den har også gått inn i andre samfunnsrom, hvor også politikere og rike forretningsmenn- og kvinner oppholder seg. En sterkt og aktiv nasjonal som internasjonal folkebevegelse kan være veien til å få slutt på The White House sine kriger. For det er bedre vi gjør alt vi kan for å stoppe dem nå enn å vente til slagmarken kommer også til oss.

Artikkel ‘En advarsel til den økonomiske og politiske elite i USA’, fra Occupy Wallstreet bevegelsens Kevin Zeese, 1/11 2011: http://www.informationclearinghouse.info/article29566.htm (News u wont find on CCN or Fox)…

Dette er hvordan Occupy Wallstreet-deltagerne begynte kampen mot Irankrigsinitiativet:

«As the war drum against Iran began to beat Freedom Plaza held an Iran night with Persian food, music, dancing and discussion. We discussed why war on Iran was wrong, as well as the problems in the U.S. relationships with Saudi Arabia and Israel. And, we mentioned a reality almost never heard in U.S. media or politics – U.S. Empire. While the military will not say how many bases and outposts it has the most thorough review estimates more than 1,100 around the world and now a new empire of drones.»

Sitat: «En advarsel til den økonomiske og politiske elite: okkupasjonene er bare begynnelsen. Denne bevegelsen er i en tidlig fase og kommer til å vokse på måter som er vanskelig å forestille seg akkurat nå. Vi vet at tiår av vekst av bedriftens makt vil ikke kunne snues med en okkupasjon. Planer blir laget av noen av oss for å kjempe strategisk utover okkupasjon – til neste trinn er å bygge en bevegelse som representerer alle amerikanere, som ungdom, tynget med collegelån og elendig betalte jobber, seniorer fast i fattig pensjonisttilværelsen under trussel av sin utilstrekkelige social security og medicare, en middelklassen som jobbet hele sitt liv, men nå er en del av langtidsledige og lever i hjem med dårlige lån med frykt for å bli kastet ut og selvfølgelig de fattige, hjemløse og mentalt syke som gjennom mishandling har kommet ut på gatene til oss for å få mat og bolig.»

Ron Paul, US presidentkandidat 2012, sier vennskap med Iran er veien å gå, ikke sanksjoner:  http://english.irib.ir/voj/news/top-stories/item/80980-paul-says-friendship-best-way-to-deal-with-iran
De virkelige farer for Israel, 5/11-11: http://www.informationclearinghouse.info/article29628.htm


De virkelige farer for Israel, forteller den tidligere sjef for Mossad, Ephraim Halevy, er Hareidi-jødenes ekstremt radikale holdninger. Dette er meget farligere enn både Amadinedshad og Iran’s atomkraft.

Den skjeldent modige mann sier samtaler Iran-USA er viktig: http://www.payvand.com/news/09/jan/1271.html

Nesten 1, 5 millioner mennesker ble drept i USA’s krig mot Irak. Det er mange, mange flere sårede i en krig. Når krigen mot Iran er overstått og sykehusene, gymnastikksaler, lagerhaller og private hjem er fulle av langtidsskadede iranere, har amerikanerne og engelskmennene besatt alle oljeinstallasjoner, etablert nye centralbanker og oljekontrollfirmaer og kontrollerer hele økonomien (som i Libya og Irak – hvordan det er i Afghanistan kjenner jeg ikke til) , mens de som blodigler suger til seg verdiene. Som i Irak, lar de landets egne innbyggere mer eller mindre seile sin egen sjø. De er jo fiender. Først da kommer voldtakelse av Syria, Libanon og Jordan igjen inn på tapetet. Da gjelder det, og det er noe amerikanerne kan godt, å skape en indre uro i landet ved å sende inn sine opprørsspesialister og langsomt bygge opp en grunn til å angripe landene. Først da vil nok også Tyrkia tie og ikke lenger våge å tale Israel midt imot.

Jeg har nok større tillit til sannhetsgehalten i Khameneis uttalelser enn til Hilary Clinton’s, Joe Biden’s eller andre representanter for USA’s angrepspolitikk:

Gadaffi, sannhet og amerikanernes løgner

Gadaffi er død, demokratiets maktmisbruk lever lenger.

Måtte Gud rope skammen nedover våre hoder og hjerter.

Med USA’s, England’s, Frankrikes og Jonas Gahr Støre’s velsignelse ble Gadaffi brutalt myrdet. Ceaucescu og kone, men også Saddam Hussein fikk i det minste en overfladisk rettergang, mens ved Gadaffi er kultur, sivilisasjon og menneskeverd glemt. Krigen norske skattepenger gikk til for å beskytte de sivile borgeres liv i Libya, har kostet mellom 50 – og 100000 menneskers liv og er på langt nær slutt. Det virker som om vår egen utenriksminister IKKE har realitetsssansen i orden lenger når han går ut med utsagn om å beskytte sivile liv. Det var ikke det det dreide seg om. Ikke var det terror, ikke var det sivile liv. Støre bruker løgn. Jeg vet ikke (ennå) hvorfor det skal være nødvendig?

Vi er nærmere sannheten når vi tar innover oss at Frankrike fikk 30% av oljeforekomstene i Libya som takk for innsatsen. Den franske utenriksminister Alain Juppé syntes den franske innsats var verdt det, sa han. Vi vet ennå ikke hva England fikk, men sikkert ikke mindre. Klart er også at NATO ble misbrukt til dette formål. USA er den egentlige vinner. De har initiert denne krigen og Norge har deltatt. Amerikanerne hadde sine egne folk midt i opprørsrådet, fra begynnelsen av. De hadde sikret seg bukten og begge endene. Det bekrefter historien med Ali Al-Tarhouni.

Frankrike får 1/3 av Libyas olje: http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article4214782.ece

Nå fikk vi se alle grusomme bilder av Gadaffi’s vei til døden. Når vi tenker tilbake på sist bilder av en terrorist ble nektet vist, av den påstått drepte Bin Laden, fordi de var for grusomme til at offentligheten kunne få se dem. Det var faktisk argumentet. Men det var ikke engang begynnelsen på sannheten. Det var et politisk bedrag. På samme måte som det å hevde å ville beskytte de sivile i Libya har vært bedrag.

Følgende hendelser bekrefter dette:

Mellom slagene i Libya fikk opprørerne (allerede i mars 2011) opprettet en ny centralbank: http://www.dailypaul.com/160647/new-central-bank-of-libya

Denne type bank ble også etablert av amerikanerne i Afghanistan og Irak etter at amerikanerne kom dit. Mon tro om Gahr Støre vet dette? Vi tror ikke et eneste øyeblikk at denne nye sentralbanken blir eiet av det libyske folk eller andre som måtte stå folket nært, men først og fremst USA som allerede har sine sugerør inn i Libyas pengestrøm.

Det er logisk at amerikanerne hadde dette planlagt i lang tid. Med i planene hørte også å berolige Gadaffi og hans familie. Han skulle ikke ane det aller minste. Men alikevel var han mistenksom. Derfor ble han av amerikanerne kåret som en nær alliert i kampen mot terrorisme. I 2008 fikk libyske banker eiet av Gadaffi støtte av den amerikanske centralbanken, Federal Reserve, for å overleve økonomikrisen. Ett år senere, i 2009, fikk Gadaffi besøk av høytstående US politikerne, bl.a. John McCain, Joe Lieberman, Linsey Graham med Susan Collins og andre.

Sitat artikkel i The New American:

«The Senators expressed appreciation for Libya’s counterterrorism cooperation in the region, the cable noted.

I en av diskusjonene ble Libya karakterisert som en viktig alliert i kampen mot terrorisme, felles fiender gjør bedre vennskap, sa Joe Lieberman. Senator McCain lovte at USA ville levere (militært) utstyr slik at landet kunne forsvare sin sikkerhet.

Det særegne er at terrorister (LIFG) tidligere forfulgt av the US, sitter nå sentralt i Tripoli Militærråd:

«Today, however, the situation is much different. The founder of the LIFG once arrested and tortured by U.S. officials for terrorism allegations is now actually in charge of the Tripoli Military Council. Countless other Islamic militants Gadhafi once helped suppress with American assistance also played key roles in the Western-supported regime-change operation. Soon they might be in charge of the whole North African nation.»

Det kan ikke bety annet enn at det var ikke terrorismen som var viktig. Det var noe helt annet. «Terroristen» ble brukt for å komme dette annet ett skritt nærmere.

Artikkel i The New American: http://www.thenewamerican.com/usnews/foreign-policy/9468-us-officials-celebrate-killing-of-former-ally-gadhafi

Natos massive bombing

(leder Klassekampen, B. Braanen, lørdag 22.oktober 2011)

Sitat: «Tidligere har Det internasjonale Røde Kors (ICRC) rapportert om prekære forhold på Ibn Sina-sjukehuset og omfattende sivile sårede. Siden da har Nato fortsatt sine bombinger av byen uten at tapstallene er kjent. Etter det innledende regnet av Tomahawk-krysserraketter, Paveway IV-bomber og flytokter fra 19. mars, tok Nato overkommandoen for krigen 31. mars. Fram til 1. september og erobringen av hovedstaden Tripoli var Nato-fly på vingene 21.090 ganger, som førte til 7920 bombinger, i alt rundt 50.000 raketter og bomber. Nato-hovedkvarteret har avslått å forholde seg til sivile tap, bortsett fra å benekte alle anklager eller avlede dem med standardsvaret om at påstandene vil bli gransket. Erfaringene fra Jugoslavia, Afghanistan og Irak, helt tilbake til 1991, tilsier at Nato tar tatt mange sivile liv i sin angivelige håndheving av FN-mandatet om å beskytte sivile liv.

Hvor mange det dreier seg om, er blitt behørig kamuflert som en del av Natos krigføring, i kontrast til de daglige dosene med tall fra Misrata mens fronten sto midt i byen. Derimot har de krigførende regjeringene blitt stadig tydeligere i sitt mål for krigen, slik Frankrikes utenriksminister Alain Juppé uttrykte seg i går.»

«Felttoget mot Libya endte like skandaløst som det begynte, med en offentlig lynsjing av Muammar al-Gaddafi. En leende amerikansk utenriksminister godtet seg over det makabre drapet på den libyske lederen ved å erklære «vi kom, vi så, han døde», som kunne vært en henvisning til Cæsars «Veni, Vidi, Vici» (Jeg kom, jeg så, jeg erobret), men som mer sannsynlig var hentet fra en Ghostbusters-film. Nato-krigen mot Gaddafi har vært løgnaktig fra dag én. FN-mandatet var å beskytte sivilbefolkningen, mens det virkelige målet var å styrte regimet og drepe Gaddafi. Og selv den avsluttende aksjonen, som innledet lynsjingen, ble ikke gjennomført av opprørerne selv, men av et amerikansk droneangrep (sitat slutt).»

Det som faktisk har skjedd er en voldsspiral initiert av USA med utgangspunkt i 9/11 og The Terrorist Act. Siden dette øker motstanden mot The White House og miljøet bak slike handlinger, blant annet fra Kongressen. Men det er et velregissert og intelligent politisk spill. Hver hendelse er nøye gjennomtenkt, for de har ingen mulighet for større feil. Såvidt jeg kan skjønne er CFR (landets rikeste menn og kvinner), CIA og landets militære involvert. De kommer til å holde på sine planer inntil de blir stoppet.

Hvem sto sentralt blandt Libyas opprørere?

En av dem heter Ali Tarhouni. Aftenposten presenterte ham den 18.juni 2011 som opprørernes økonomisjef:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4150915.ece

Noe fra hans biografi kommer frem på Wikipedia. Seattle Times skriver den 24/3-2011 at han har vært professor i økonomi på Washington Universitet og at han har vært der siden 1986, altså i 25 år.

Professor i økonomi:

http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2014592498_tarhouni25m.html

Han ble født i Libya i 1951, rømte i 1973, tok mastergrad i økonomi i Michigan State University i 1978, 25 år gammel og doktorgrad ved samme universitet i 1983. Åpenbart en meget våken og intelligent mann. I mars 2011 reiste han til Libya som opprører, 60 år gammel. Mye tyder på at han har arbeidet tett med CIA helt fra han kom fra Libya og står idag på toppen av den nye Centralbanken og har fått ansvaret for Libyas økonomi og olje. Som CIA’s mann. Det betyr at denne banken og Libyas olje blir knyttet tett opp mot USA’s behov.

Ali Tarhouni uttaler til Dagsavisen den 28.august 2011: http://www.dagsavisen.no/utenriks/article519791.ece

Her er en video hvor Gadaffi peker på USA’s holdning til sine partnere. En dag venn, den neste dag er vennen drept. Se et lengere utdrag av Gadaffis tale her («one day America may hang us»):

Se Hilary Clintons reaksjon her: http://youtu.be/YYMSZkkiNXA

Se interjvu med den amerikanske prest Louis Farrakhan om Libya og andre arabiske land:

 

 

 

 

 

Hør et intervju med den argentinske forfatteren Adrian Salbuchi om Libya, gulldinarer og Gadaffi’s død: