Stikkordarkiv: Kjølen gård i Solør

Makta som rår og Mattilsynet på Kjølen gård

Kommunismen som vi kjenner den, har der hvor den opptrådte, myrdet uten sidestykke for makt, for å bli kvitt folk de ikke likte, og det var mange; la oss for Guds skyld ikke glemme det.

Det er kommunisme når det er makta som rår. Mattilsynet har opparbeidet et slikt regiment. Som barnevernet kan de ta politifolk med seg. Det gjør de ganske ofte. Men en bonde forberedte seg for å kunne dokumentere overgrepet. Pelsdyrbonden P.O. Lauvås i Rogaland lot seg ikke fange i bakhold. Og se, der fanget han hele troppen fra Mattilsynet på fersk gjerning, da de kom med en ordre om avvikling. De hadde på egen hånd, bestemt seg for å legge ned hele bedriften hans med over 2000 dyr. En familiebedrift og mønsterbedrift, skal man dømme etter Mattilsynets egne utsagn. Det var bare det, de hadde selv ikke fått det med seg. Rapportskriveren hadde faktisk ikke besøkt gården. Hvordan kunne slikt skje? Hvordan kunne staten ha bestemt seg for en løsning på forhånd?

Vi skal ikke la oss forvirre av bortforklaringer. Her er det noen i de høyere etasjer som har noe imot pelsdyr, er ikke det tydelig? Ja, kanskje ikke bare imot pelsdyr, men imot alle slags husdyr. Om FNs kampanje mot rødt kjøtt, som hotellkongen Petter Stordalen og hans kone reklamerer for, har fått innflytelse for gårdsdrift i Norge?

Andre merkelige motiver var også å se. Man kokte på en grøt av antagelser, rykter, litt løgn og hevnen er søt, for å få et bestemt resultat. Så rykket man inn uten forvarsel med store mannskaper i ly av ettermiddagsmørket, med skremselstaktikk, psykologisk krigsføring, misbrukte enkeltfoto for å få avislesere og dagsrevyfolk til å tro noe som ikke stemte. Fordi noen med jern-mansjetter oppe i statsetasjene hadde avgjort dette på forhånd. Dreide det seg om å bukke for makta, for statskontrollen? Var det nåde den som ikke lystret?

Var det enten avvikler du på egen hånd eller så gjør vi det for deg? Vil du ikke, så skal du? Noen av oss husker ennå KGB, sovjets hemmelige politi, som i sin tid la igjen en ladd pistol hos folk de ville bli kvitt; enten gjør du det selv, eller så gjør vi det for deg.

Per Olv Lauvås, pelsdyrbonden i Rogaland

«Dyreholdet ditt bar preg av manglende tidsbruk, manglende tilsyn og stell, manglende oppfølging av syke og skadde dyr»…var noen av de skriftelig utsagn til Lauvås; de hadde vært på besøk noen dager tidligere (bonden avslørte, se her). Men det var tomme ord, de hadde ikke dekning for det. Var det ikke som om Guds egen hånd hadde blandet seg inn i kampen?

Men etter Lauvåssaken i Rogaland fortsatte Mattilsynet som før. På tross av at landets Storting besluttet at en ekstern granskningskommisjon skulle åpne alle skuffene hos Mattilsynet, lot de som om ingenting hadde skjedd, og fortsatte ødeleggelsestoktene bygget på antagelser, rykter og insinuasjoner, men ikke på fakta. Var det ikke merkelig? Nettopp det skjedde i Solør. På den historiske Kjølen gård i Solør, en plass selveste Skjoldmøya fra vikingetiden hadde søkt ut for sin gravhaug, stilte de en sen fredag ettermiddag den 5. juli opp med over 20 politifolk, 5 politibiler, mange ruvende slaktebiler fra Nortura med tildekkede logo og tildekkede nummerskilt for å hente ut over 100 dyr til avlivning og destruksjon. Det gikk også blodig for seg. Det de sa var akkurat det samme de hadde sagt til Lauvås, og det var like lite hold i det denne gangen, også. Bare at nå var bonden selv ikke var hjemme, men bare de tre barna. Det er lettvint å herse med barn. Politiet beslagla alle mobiltelefoner, ingen skulle gjøre opptak.

Kontrollstaten brer seg utover, er de kommunister? Kan vi stoppe dem; kan Departementsråd Leif Forsell bremse Mattilsynet?

Mattilsynet har bygd opp et skrekkregime. Det fortelles at alle som driver i bransjen er redde. Til og med avisene med få unntak, har underlagt seg kontrollørene, slukøret. Også andre mat- og melkeprodusenter tror at når Mattilsynet kjører opp midt i natten med sin hær av store lastebiler, et yr av ivrige politifolk og svartkledde kontrollører med store lommelykter, da er det best å gå stille i dørene. Men det er ikke slik; vi tar alle feil hvis vi tror det; det vil straffe seg i mange herrens år fremover. For noen i staten har latt seg beruse av makt, og hvis vi gir dem anledning, vil vi snart skjønne at de har omfattende hensikter; det vi hittel har sett, var bare begynnelsen. Hvis ingen reiser seg opp, men lar disse få spre seg og herje fritt, vil de etterhvert ta over flere og flere områder, som en okkupasjon. Bare folk flest kan stoppe dette, deg og meg. For disse er fortroppene til kontrollstaten. De har begynt sine angrep mot de mest selvstendige av alle folk i landet, nemlig bøndene.

Mattilsynets overfall på Kjølen gård i Solør fredag 5. juli 2019

Et av landets viktigste yrker er bønder…det virker som om Mattilsynet har en egen handlingsplan ovenfor bønder.

Jeg er meget ubehagelig overrasket over det som fortelles om Mattilsynets overfall på Kjølen gård i Solør fredag ettermiddag den 5. juli 2019. Det var som om det var like før det militære ble satt inn med bevæpnede soldater, tanks og kanoner. Men så langt var det bare politiet. Hadde de våpen med seg, også? Det er rart og fremmed. De dekket til registreringsskilt og logoene på slaktebilene. Du verden? Var nå det virkelig nødvendig? Lever vi ikke i et demokratisk Norge? Hva er årsaken til at Mattilsynet benytter seg av brutalitet og hensynsløshet? Vi vet at det er ikke første gangen, vi skjønner at det er gjennomgangstonen. Kan det være at nettopp frykt og redsel skal vekkes? Ikke uten grunn minner dette faktisk om kommunistenes grusomme overfall på bøndene og gårdsbrukene i Ukraina fra 1929 til 1933 (Holodomor).

Da vet vi også med sikkerhet at fremgangsmåten kommer ovenfra. Fra det øverste nivå i statshierarkiets landbruksavdeling. Det er en strategi som ledelsen i Landbruksdepartementet mener de skal bruke. Hva er så årsaken til det? Har vi ikke politiske organer for å løse felles problemer? Vi skjønner gjennom det vi har sett at Landbruksdepartementet har valgt å la være å ta ibruk demokratiets politiske organer. Derfor spør vi, hvorfor har de det?

Ingen bevæpnede politistyrker angriper et skipsbyggeri og senker skipet på havets bunn fordi det ikke er bygd etter forskriftene? Men vi ser med egne øyne at ovenfor bøndene gjøres akkurat det. Hvorfor? Det er klart man spør seg hva Landbruksdepartementet holder på med? Dette er ditt bord, Departementsråd Leif Forsell. Hva sier du til dette?

Jenny Rolness skrev følgende pressemelding for NGO’en Dyrenes Rett.

Pressemelding:

Mattilsynets usannheter angående gård i Solør.

Avisene er spekket med usannheter om gården i Solør, der Mattilsynet aksjonerte fredag og i første omgang sendte 140 av 350 dyr til avliving og destruksjon. Nå vil vi ha frem sannheten. Bildene som vises frem for å berettige Mattilsynets aksjon er gamle og viser ikke situasjonen på gården i dag. Mattilsynet innrømmet selv under aksjonen at dyrene ser fine ut, men de gir en annen fremstilling i media. Eiers videoer og bilder fra gården de siste måneder og frem til i dag viser velfødde, reine, rolige dyr i reine omgivelser, og kyr på gode beiter.

Mattilsynet har en del å svare for etter aksjonen. To okser som stod i sykebinge og ikke kunne sendes med dyretransport ble avlivet av nødslakter. For begge mislyktes bedøvingen. Den ene oksen fikk et oppfølgingsskudd, mens den andre fikk halsen overskåret i bevisst tilstand, noe som er klart i strid med loven. Oksen løftet hodet og forsøkte å stange til slakterens hånd da han skar over halsen. Det var tre vitner til stede, blant annet to husdyrbrukere, som alle kunne bevitne at oksen ble stukket og avblødet i bevisst tilstand. Mattilsynets folk som overvar nødslakten foretok seg ingenting, men takket slakteren opp i hånden for utført arbeid.

Mattilsynet nektet folk på gården å filme og dokumentere aksjonen. Dyretransportbilene hadde dekket over registreringsskilt og logoer, og folk som forsøkte å følge etter dem for å se hvor de kjørte ble stoppet av politiet. Det var ikke meningen at dyreeier skulle få vite hvor dyrene havnet. Noen klarte likevel å følge etter og såg at dyrene ble tatt til et Nortura-slakteri. Aksjonen var lagt til en fredag ettermiddag og pågikk utover natta. Mattilsynet fremstiller det som at det er både sykdommer og medisinrester på dyrene. Det er ingen kjente sykdommer i besetningen. Alle dyrene er nå merket og kalvene merkes forskriftsmessig fortløpende. Alle tilbakeholdelsesfrister for medisiner er over for lenge siden. Risikoen er fabrikert.

Uredeligheten og maktmisbruket til Mattilsynet sjokkerer folk. Det som Mattilsynet opplever som hets er en helt normal motstand og kritikk mot en etat som har fått altfor stor makt og utøver den på en unødig rigid og hensynsløs måte. Det er viktig at Mattilsynet har myndighet til å kunne avvikle dyrehold der dyrene lider, men det har vært altfor mange tilfeller der Mattilsynet slår til mot gårder der dyrene har det bra og på verst tenkelige tidspunkt – når dyrene er høydrektige eller er på beite. Det er ikke god dyrevelferd. Det å avlive høydrektige dyr og mordyr og avkom som er friske og ikke lider er i strid med etiske regler og vekker alminnelig avsky.

Lovverket setter begrensninger for hva Mattilsynet kan foreta seg. Det er forbudt å transportere drektige storfe de siste 2 uker før fødsel ventes, dyr som har født i løpet av de siste 72 timer og unge dyr der navlen ikke er tørket inn. En annen avdeling av Mattilsynet har tidligere sendt høydrektige sauer til slakt, med den følge at mange søyer fødte i kaoset på slakteriet. Dersom det skjer igjen vil Mattilsynet og andre involverte parter bli anmeldt.

Mattilsynet er under offentlig gransking, og med god grunn. De har mye å rette opp, men nå legger de opp til et nytt overtramp som svekker troverdigheten deres ytterligere. Anke på begjæring om midlertidig forføyning skal avgjøres kommende uke. Mattilsynet må ikke fremstå som bødler som higer etter å ta livet av dyr som har det bra, i den grad at de ikke engang kan vente på en rettslig avgjørelse. Alle etiske regler og normale hensyn tilsier at de må avstå fra en ny aksjon.

Video-opptak juli 2019 gjort 7. juli 2019 fra Kjølen gård, Solør