Fra en kort samtale med Mattilsynet, gjengitt i Bondebladet

Fra en kort samtale med Mattilsynet, gjengitt i Bondebladet

Takk for din tilbakemelding i Bondebladet nr. 17. Bondestanden fortjener å ivaretas på best mulig måte. Det vi en årrekke har vært vitne til fra Mattilsynets side, har vært aksjoner utført med brutale ovenfra-og-ned-holdninger, med politi klare til hogg, med psykisk terror, misbruk av media, etter en tydelig strategi. Følgene av dette var at bøndene ble fullstendig slått ut, ikke bare psykisk, men til slutt også økonomisk. For klager førte ikke frem. Rettssakene var spillfekteri, ingen fyllestgjRead More

Collapse

Pelsdyr, pelsdyrbønder og pelsdyrnæring

En stat har ikke noe med hva slags yrker folk velger for å brødfø sine familier og seg selv, såfremt de ikke er røvere og bryter lov og regler. Avvikling av pelsdyrnæring er basert på følelser og har skjebnesvangre konsekvenser for fremtiden. Skal vi ikke lenger unne oss den enkelte borgers frihet til å velge sitt yrke? Geir Pollestad har et godt poeng når han understreker at vårt Storting er iferd med å ta maten på bordet fra 200 familier. Kanskje er det neste forbud mot salg av hamburgere (rødRead More

Collapse