Mikrobølger fra satelitter

Mikrobølger fra satelitter

Mikrobølger fra satelitter Det tok lang tid før det gikk opp for meg at skykoking egentlig er bestråling av innbyggerne med varmebølger eller mikrobølger, det gjelder ikke skyene, slik jeg i begynnelsen i 2015 antok, for skyene er bare i veien for mikrobølgene. Det betyr igjen at strålene som sendes ut kommer fra meget høyereliggende objekt, jeg antar at dette er satelitter. I tillegg har det slått meg at det ikke er GPS og annet matnyttig som er det vesentlige med satelittene, men nettopp mikroRead More

Collapse

Flygeaske dekker til himmelen over Telemark i mars 2020

Flygeaske dekker til himmelen over Telemark i mars 2020

Våre måleresultater tatt fra lokalt regnvann begynte i år 2015, vi har målt mengden av giftige metaller, men har valgt å ta et lite utvalg, da analyser er kostbare. Mengden er mikrogram pr liter: Vi slår fast at mengden aluminium har økt fra 5,7 til 16 mikrogram pr liter regnvann, altså 280% økning på fem år. Vi dusjes i aluminium, det kommer inn over luften vi puster, det går inn i vårt blod og lagres i kropp og i hjerne. Vi mener det er gode grunner til å koble aluminium med den sterke økning Read More

Collapse

Faller giftig flygeaske fra skyene ned på oss?

Hvor kan disse giftige metaller komme fra? Analyseresultatet gjort av Vannmiljø i Vann- og avløpsetaten (VAV), Oslo kommune viser at grenseverdiene i drikkevannsforskriften er overskredet for krom, nikkel, bly, klorid og PAH16 (polyaromatiske hydrokarboner). Se lenke avis nederst i foto. Flygeaske er et avfallsprodukt fra kulldrevne kraftverk. Denne asken inneholder blant andre følgende; arsenikk, cadmium, chromium, cobolt, bly, kvikksølv, strontium og dioxiner (se her) . Norge har ingen kraftveRead More

Collapse