Stikkordarkiv: arbeiderpartiet

Gro Harlem Brundtland, Arbeiderpartiet og tvangsvaksinering

Gro Harlem Brundtland kjemper på sine gamle dager for AP2 oblig vaksine 2015tvangsvaksinering av barn født i Norge, betalt av våre skattepenger. Hun og Thorvald Stoltenberg har fått Arbeiderpartiet til å programfeste dette. Hva var hennes motiv for dette? Hva vil hun oppnå med dette? Er det arbeiderpartiets sosiale ansikt hun vil bevare? Er det beskyttelse av den norske folk mot sykdommer hun kjemper for? Fru Brundtland er lege. Hun er et meget intelligent menneske, vi kan gå ut fra at hun vet hva hun gjør. Antageligvis kjenner hun godt til den eksplosive utvikling av autisme de siste årene. Hun vet selvfølgelig også alle de spekulasjoner som Dr. Andres Wakefield har blåst liv i, da han gikk ut i offentligheten i 1998 og proklamerte at MMR-vaksinene ødelegger, skader og dreper mange av våre minste.

Journalist Brian Deer ble betalt av pharmaindustrien for å ødelegge Wakefields gode navn og rykte…

Gro Harlem Brundtland satt fra 1998 til 2003 som direktør i WHO (World Health Organisation) i Geneve. Hun har alltid gitt inntrykk av å være godt informert. Jeg antar derfor at hun på et tidlig tidspunkt kjente til påstandene til Dr. Andrew Wakefield, men siden hun nå går ut og vil tvinge alle til å la seg ‘medisinere’, betyr jo det at hun har en grunn til å velge å overse forskerens forstemmende iakttagelser, hans alvorlige utsagn og vitenskapelige begrunnelser på alvor. Fordi han valgte å fortelle offentligheten om dette ble han forfulgt av farmaindustriens advokater. Han mistet legelisensen og fikk dermed yrkesforbud i England. Historien hans ligner meget på forfølgelsen og ødeleggelsen av den tyske Dr. Semmelweiss i sin tid; han oppdaget at det var avgjørende for leger å vaske hendene etter disseksjon i likkjelleren før de besøkte kvinnene på fødeavdelingen.

Gro Harlem Brundtland ble født i 1939. I året 2016 er hun 77 år gammel. Det normale i den alder ville det være å hvile på sine laurbær og besøke barnebarn. Men hun gjør ikke det. Hun vil ha igjennom tvangsvaksinering for alle, 77 år gammel. Hva driver henne? Er hun bekymret over nordmennenes svake helse? Er det kjærlighet til fedrelandet og det norske folk? Kan det være penger? Har hun eierandeler i Merck Pharma (70 000 ansatte, 31 fabrikker i 120 land)? Har hun provisjon? Jeg tror at ingen av delene er tilfelle. Gro Harlem er et maktmenneske. Hun representerer makten som forpakter sannheten (de er eiere av farmaindustrien, de kontrollerer massemedia, deler av rettsvesenet og statlige kontrollorganer som FDA og CDC (i USA). Gro Harlem Brundtland er en budbærer for dem, en troende.

Så har hun kunnet jevne veien for ved sin stortingsmelding nr.74 fra 1979/1980, hvor hun har lagt den røde betong over hele vårt land og hele vårt folk, slik at alle ble kuttet på samme høyde. Bare gjennom dette, kunne Den Nye Verdensorden (NWO) og FNs Agenda 21, få fotfeste i Norge. Meningen er klar: Innvandring skal svekke alle europeiske nasjonalstater, man tar så og si margen ut av ryggraden, slik at de egne befolkninger går ut av verdenshistorien, ut gjennom bakdøren, forsvinner umerkelig. De opprinnelige befolkninger skal byttes ut fordi de ikke duger for en kommende FN-styrte verdensregjering. De er ikke veike nok. Forståelig var hun aldri ærlig nok til å si dette rett frem. Men ideen måtte ha vært klart for henne lenge før hadde banet veien for stortingsmelding 74, hvor hun var 40 år gammel.

AP og et trotskyrødt statsregime

AP og et trotskyrødt statsregiment

Mye taler for at det er den samme grunn til at hun heller aldri har nevnt motivet bak tvangsvaksinasjon. Faktiske forhold er, ifølge filmen Vaxxed (2016), at MMR vaksineringen (mot meslinger, røde hunder og kusma), har så mye gift i seg (særlig aluminium og kvikksølv) at de forsvarsløse, små barn med makt blir presset inn i autisme. Ifølge opplysninger gitt av Dr. Wakefield virker vaksinasjonen særlig katastrofalt på barn av mørkere hudfarver. Dette blir holdt skjult, bl.a. ved bruk av løgn og bedrag styrket gjennom massemedia og splitt og hersk-taktikk. Vi har idag flere autistiske barn enn noen sinne og følger vi statistikkens konsekvens er ett av to barn om  9 år (2025) autistiske. Er dette det Gro Harlem Brundtland vil? De faktiske forhold taler for det. Andrew Wakefield mener det har med store penger å gjøre. Og industrien arrangerer seg godt. De har fått igjennom et statlig Vaccine Injury Compensation Program (meg bekjent i USA og Norge), hvor skadelidende av vaksinering kan få erstatning, betalt av skattepenger. Her forespeiler man de som ble syke av vaksinen at noen tar ansvar, mens det i virkeligheten er den skadelidende selv som betaler erstatningen (gjennom skatteseddelen). Den virkelig ansvarlige, produsenten, kan gni seg i hendene over statsgaranterte (fra vår felleskasse) inntekter. Et bedrag satt i scene av industrien og utro tjenere i statsapparatet.

 

Vaxxed, The movies hjemmeside: http://vaxxedthemovie.com/

Wakefields foredrag i Austin, Texas, 2011: https://www.youtube.com/watch?v=0yGr0NAPhtU

Artikkel om sammenheng Autisme og vaksiner: https://crisisboom.com/2011/01/07/vaccine-autism-link-is-not-fraud/

Stortingsmelding Nr 74 kan leses og/eller lastes ned her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1979-80&paid=3&wid=f&psid=DIVL134&pgid=f_0158&s=True

Legemiddelfirma stikker kjepper i hjulene: http://forskning.no/2015/06/legemiddelfirma-avlyste-forskerens-foredrag#.VXgJ1Nra-UE.facebook

Gro Harlem Brundtland, vår landsmoder

Gro-Harlem-BrundtlandGro Harlem Brundtland har vært en politiker jeg har måttet beskjeftige meg med. Hun har i så mange avgjørende og viktige samfunnsbetydende saker løyet for så utrolig mange mennesker som hadde tillit til henne. For mens hun utad smilte og kom med billig politisk propaganda til sitt altetende publikum, jobbet hun i det skjulte for å virkeliggjøre en helt annen agenda. Denne agenda kommer tydelig frem i Stortingsmelding 74, men også i hvordan hun omgikk den norske befolknings Nei til EU etter folkeavstemningen i november 1994. Jeg var en av dem som ble lurt, men det skjønte jeg så altfor sent. Siden hun sto sentralt og fattet beslutninger som satte strukturene i vårt samfunnsliv for mange tiår frem i tid, har mange måttet se nærmere på hennes biografi. En av dem som har gått et stykke lengere vei for å belyse hennes virkelige motiv er Jostemikk.

En av hans lesere skriver om ham som kommentar på hans blogg:

«Det å fortelle sannheten, skulle ha vært våre folkemediers oppgave, en oppgave de har sviktet så totalt, de har i stedet blitt en del av løgnen. Derfor er det viktig at vi har sannhetssøkere som Jostemikk – enten han opptrer under eget navn eller et «nick»».

Dette stemmer også med mitt inntrykk av Jostemikk. Han søker sannheten. Han skriver følgende om Gro Harlem Brundtland:

http://www.jostemikk.com/den-skjulte-slekt-og-de-hviskede-navn-gro-brynolf-brundtland-harlem-sandberg-ohlin/

Også Bjørn Bråten har skrevet et betydningsfullt innlegg om Gro Harlem Brundtland, damen som har ført et helt folk bak lyset. Det er viktig å lære av de feil vi som folk har begått, nemlig å ta uttalelser for god fisk, særlig politiske uttalelser. Jeg var også en av dem som gikk på det limet og trodde på det som var en ganske simpel propaganda.

 

Landsmoderen og innvandring

Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland var Norges statsminister i periodene 4. februar-14. oktober 1981, 9. mai 1986-16. oktober 1989 og 3. november 1990-24. oktober 1996. De fleste var fornøyd med Gro. Hun svingte opp med ‘Gro-dagen’, fortalte oss at det er typisk norsk å være god osv. I ettertid har det imidlertid vist seg at Gro ikke akkurat gikk foran som et godt eksempel da hun forsøkte å få den norske stat til å betale hennes hofteoperasjon, selv om hun ikke lenger var medlem i folketrygden.

Nordmenn ser litt på Gro Harlem Brundtland med den samme entusiasmen som Elling. Gro er Ellings helt. Det er kanskje ikke så rart. Det virket som at Norge hadde en støere kurs den gangen. Eller er det bare rett og slett slik at det er Gro Harlem Brundtlands politikk vi er ofre for i dag?

På slutten av 70-tallet ble Brundtland stortingspolitiker. Hun kom inn fra Oslo Ap, og ble fort medlem i forskjellige komitéer og utvalg. Hun har i nesten hele sin topp-politiske karriere sittet i Finanskomitéen, Utenriks- og konstitusjonskomitéen og Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomitéen. Hun har også vært delegat til Nordisk Råd. Med andre ord en flink og aktiv dame.

I 1979 fremla hun Stortingsmelding 74. Dette er til tider nokså makaber lesning, og man får etterhvert vanskeligheter med å tro det er skrevet av en norsk arbeiderpartipolitiker.

«De senere års krisetendenser i økonomien nasjonalt og internasjonalt, økt hjemlig arbeidsløyse og boligmangel er blant de ting som har fått en del aggressive diskriminerende holdninger fram i lyset. Bortsett fra et par organisasjoner som har i sine formålsparagrafer å bekjempe «skadelig innvandring» og fremmede «raser» på norsk jord, – er det mye som tyder på at de mer spontane reaksjoner skyldes til dels uvitenhet, feilinformasjon og misforståelser.»

Ja. I dag vet vi dog mer. Feilinformasjonen kommer fra regjering, politikere og norsk presse.

«Det er helt klart at de sentrale myndigheter har et ansvar her – for å motvirke og forebygge diskriminering og rasisme i befolkningen. Ett av virkemidlene er klar, entydig og saklig informasjon og holdningsskapende virksomhet.» … «Derfor er det viktig å finne metoder for å trenge gjennom psykiske og følelsesmessige barrierer for å nå frem med saklig informasjon og kunnskap.»

Der ser vi hvordan holdningsskapningen begynner. De samme løgnene skal prentes på oss igjen og igjen. Videre fremkommer det hvordan hun har tenkt å spre sin holdningsendring.

«… Imidlertid er det ikke alle nordmenn som er medlem av en frivillig organisasjon, et politisk parti, en kulturforening, eller som aktivt oppsøker informasjon om innvandrerspørsmålet på annen måte.»

Hun fortsetter:

«Derfor er det viktig å få i gang k o n k r e t e tiltak i folks eget lokale miljø – enten det er blokka, oppgangen, småhusbebyggelsen, beboerforeningen m.v.»

Hun skal ikke bare rundt i nærmiljøet og frelse alle, men det skal selvfølgelig gå igjen i TV og radio også.

«De sentrale myndigheter og de politisk ansvarlige må til enhver tid påvirke massemedia som fjernsyn og radio til å drive opplysning og holdningsskapende virksomhet. Dette kan gjøres på mange måter, men det er ikke sannsynlig at oppslag og programmer om hvor mange problemer innvandrerne har osv., er det gunstigste utgangspunktet for forståelse.»

Indoktrineringen i skolen er heller ikke glemt.

«Skolemyndighetene har påtatt seg et ansvar for at opplysnings- og holdningsdannende virke begynner med barn og ungdom. Et videre skritt kan være at kunnskap om arbeidsinnvandring, fremmede kulturer, andre religioner osv. tilpasses mønsterplanen.»

Her skal man formes gjennom skolegang, organisasjonsarbeid, i velforeningen på tunet og på TV og radio.

«Holdningsdebatten er i overveiende grad rettet mot den norske del av befolkningen.»

Det er jo vi nordmenn som må integreres. Dette ble altså planlagt for 31 år siden. Men, hvilke krav stilles til innvandrerne?

«Den enkelte innvandrer må likestilles med norske borgere med hensyn til rettigheter og plikter. De ulike innvandrer- og minoritetsgruppers kulturelle, sosiale og religiøse særtrekk må dessuten respekteres og gis muligheter til utfoldelse på lik linje med majoritetssamfunnets kultur.»

Her snakker vi altså om full meny fra første dag, selv om man beholder sin religion, kultur og sitt sosiale system. Hun går enda lenger her.

«En ønsker ikke å stille noen krav om at innvandreren skal bli mest mulig norsk (assimileres) selv om han eller hun vil bosette seg her for godt.»

Hva med denne:

«Innvandrergrupper må informeres om assimilasjonsrisikoen ved fulldagsopphold i vanlige norske barnehager.»

Jeg har spart det beste sitatet til slutt.

«Bruken av rasistbegrepet i forbindelse med fordømmelse av en persons vrangforestillinger kan føre til en knebling av debatten.»

Synes du det har blitt mange voldtekter, kriminalitet og andre negative ting med innvandringen? Husk at det bare er en vrangforestilling.

Stortingsmelding nr 74 kan leses og/eller nedlastes her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1979-80&paid=3&wid=f&psid=DIVL134&pgid=f_0158&s=True

Innlegget er hentet her:

Landsmoderen og innvandring

 

Katta er ute av sekken, Kristin Halvorsen tar bladet fra munnen

Hvilken virkelighet orienterer vi oss mot? På samme måte som Litauen ble slukt, overkjørt og okkupert av brutale sovjetkommunister i sin tid, på samme måte blir Norge nå langsomt overtatt av NWO, hvis talsmann i hovedsak er AP, men nå også Kristin Halvorsen. Hun har nå uttalt dette offentlig. Hør og se på opptaket. Hun bruker uttrykket «FN-ledet verdensorden» … begrepet «verdensorden» er ikke ofte å høre på våre kanter. Men dette har de systematisk arbeidet for i mange år, med Jens Chr Hauge i spissen. Anders Behring Breivik og hans misgjerninger den 22.juli 2011 var en del av dette, planlagt og brukt som brekkstang for den nye verdensorden. For AP-lederen Håkon Lie het dette «Det nye Jerusalem», som også er et begrep mange fundamentalistiske kristne grupperinger bruker om det samme. Det «nye» Jerusalems preg er fullstendig iskald kontroll. Men for at det skal ha virkning, kommer først det store kaos.

Hva betyr en NY verdensorden? Det betyr at totalitær statskontroll blir gjennomført på alle livsområder. Vi kommer til å måtte oppleve forsøk på «guddommeliggjørelse» av våre politikere ved hjelp av propaganda, akkompagnert av militær- og politibrutalitet. Samfunnets strukturer slik vi har kjent dem siden 60-årene oppløses langsomt i form av et syknet og nedbrutt næringsliv, et skolevesen som oppdrar til interesseløshet og totalt fravær av engasjement, et rettsvesen med vilkårlig justis og innen de mange og store statsapparater en utstrakt korrupsjon, vennetjenester og egenberikelse. Vi ser allerede hos oss i Europa og Norge begynnelsen på et sannhetsforlatt statstyranni og -despoti med et særegent drag.

Men bare hvis vi imot denne «velsignelse». Det behøver vi ikke.

Halvorsen sier at FN er de som skal gi den nye verdensorden. Men FN er ikke den påståtte genuine representant for et mangfoldig fellesskap av nasjoner. Et verdig motiv, men dette er en plantet løgn. For FN er NWO, New World Order. NWO vil overta hele verden, globalisere som de sier, internasjonalisere. Det høres så fint ut. Alle nasjoner sammen i en båt. Man skulle tro at det er menneskevennlig. Vel, det er også meningen at vi skal tro det. Men virkeligheten ser helt annerledes ut. Og dessverre, meget stygg.

Målsettingen ved FN’s opprettet i 1945 var en samlet verden ledet av ett miljø inn på en helt bestemt vei. Kanskje var det derfor at også en så oppegående og rakrygget generalsekretær som Dag Hammarskjöld ble myrdet i 1961? For de som trekker i trådene bak NWO er de rikeste rike, meget maktbegjærlige, umettelig grådige og fullstendig skruppelløse. De arbeider utfra en plan som de har benyttet helt siden det 19.århundre. Det er løgnens strategi. Men den har derfor også blitt deres kjennetegn.

Fordi de er finansielt mektige og har de ressurser de til enhver tid måtte trenge, kan de gjennomføre store og kostbare prosjekter, som terroraksjoner, narkotika- og våpensmuggling. Motivene er så suspekte og lysskye at de MÅ lyve seg fremover, hvert eneste skritt på veien. Halvorsen har arbeidet for dem i en årrekke, uvisst om hun har blitt lovet «gull og grønne skoger», har innsikt i virkeligheten eller om hun tilhører familien.

Makten, Kontrollen og Bakteppet

Makten, kontrollen og bakteppet

Arbeiderpartiet har vært det ledende politisk parti i Norge etter krigen og frem til idag. De har først og fremst frontet sosiale idealer, likestilling og likeverd. Men AP har forandret seg, sterkt. Breiviksaken viser litt av det annet AP. Her blir det tydeligere hvem de egentlig er idag og hva de egentlig representerer. Kanskje kan vi gjennom dette også se klarere hvem de egentlig har vært? For de har overdrevent sterke føringer i rettsaken. Meget sterke. Spørsmålet er hvorfor det er nødvendig for et stort politisk parti? Ble ikke AP angrepet, ifølge Raymond Johansen? Skulle ikke AP være vanlige ofre? Men det er de ihvertfall ikke! De styrer rettsaken som om det var et tankskip i den smale Suezkanal. Dommer Arntzen tillater ikke engang spørsmål fra bistandsadvokatene som går utover tilregnelighet og fanatisme. Det er ikke verst. Rettsvesen, kaller de det og henviser til 22.julikommisjonen, også egne folk. Presset har nok vært hardt. Jeg forstår det. Da jeg så at riksadvokat Busch var sterkt nervøs i interju i Dagsnytt 18, 4/6-12, skjønte jeg at det sto meget på spill. Og slik må det være. For Busch er myndighetenes representant, satt i stolen av Jens Chr.Hauge. Han har gjort det han har blitt bedt om. Og denne gang har sentralstyret i Arbeiderpartiet spilt høyt. Fallhøyden begynner nå å vise seg. Nå er jo ikke AP de som taler sannhet. De arbeider etter en kommunikasjonsstrategi. På godt norsk betyr det stort sett løgn. Så rykket de nå ut med sitt hemmelige utvalg som arbeider uten protokoll eller møtereferat angivelig fordi det som skjer der er bare koordinering og organisering. Så , en syklubb? Du kan være sikker på at det er nettopp det stikk motsatte som finner sted.  

Klipp riksadvokat Tor-Aksel Busch fra Grosvold i Dagsnytt 18 4/6-12, tillagt egne utsagn: 

jeg har sovet jævlig dårlig denne vinteren…

 

men det er klart…

 

ballen gikk nesten i mål ved første forsøk…


Sitat Per Egil Hegge «De Suverene», side 20: «9.februar 2012, en dag som kan bli en merkedato i norsk rettshistorie, tilkjennega imidlertid riksadvokat Busch at det kanskje alikevel ikke var slik at saken var avgjort i og med at to sakkyndige hadde kommet til, og syv av deres nære kolleger og venner hadde strødd sand på konklusjonen: SIktede måtte unntas for straff. Som vi skal se, hadde Busch inntil da nokså bombastisk fastslått følgende: De som mente det var påkrevd med nye sakkyndige, og at en annen konklusjon eventuelt kunne åpne for å prosedere på at siktede var tilregnelig, tok fullstendig feil. Nå utelukket han ikke at det kunne komme på tale å revurdere denne holdningen hvis det under rettssaken skjedde noe som tilsa det (sitat slutt)». Dette betyr, Herr Busch, at du glir unna, som en sleip fisken i tareskogen, gjennom ditt velpleiede språk, spekket med fine uttrykk og veloverveide formuleringer. Du hopper fra den ene stenen i den brusende elv, til den andre, i håp om å komme tørrskodd over. Spørsmålet er hva det er som er drivkraften i deg, Busch? Hvorfor vil du ha Breivik på frifot? Hva er ditt motiv, Tor-Aksel? Hvem har beordret deg, var det kanskje Statsministeren? Er det Raymond Johansen eller Pål K. Lønseth som trekker i trådene? For det begynner å bli klart at Arbeiderpartiet har hensikter her. Langsomt begynner vi å ane et annet landskap sive opp i overflaten.    

 

vi klarte det nesten, for å si det mildt, for …

 

vi er jo alle utilregnelige og tilregnelige…

 

jeg har også brassespark på lager, bare vent…

Under kapittelet ‘Ingen tvil, men’ skriver Hegge på side 59 (sitat): «Dermed lot det til at aktoratet alene, på grunnlag av en lovfortolkning som Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett hadde avvist, og som professor Anne Robberstad betegnet som dum, ville forsøke å få Behring Breivik betraktet som utilregnelig. Aktoratet lå dermed an til å bli den eneste instans som ville gå inn for å prosedere på noe som strafferettslig setter til siktedes fordel fordi han da formelt blir å frikjenne. Dette er blitt ganske absurd – selv om riksadvokat Busch 9.februar skaffet seg en slags åpning ved å uttale at det er tenkelig at man ved hovedforhandlingenes slutt i juni kan prosedere på at han er tilregnelig. Da Riksadvokatens tiltalebeslutning ble kunngjort knapt fire uker senere, var det forbeholdet tatt inn» (sitat slutt).
jeg er ikke kommet så langt for ingenting, tro meg…

Jeg er stum av forundring over at både aktorat og Busch synes å kunne gjøre hva de vil, med motiver som ligger hinsides den vanlige borgers oppfattelsesevne. Det virker som om dommer Arntzen spiller med på samme lag. Det rare er: Ingen sier noe! Som om noen bak holder i trådene og alle på scenen er marionettdukker, hengende fast, uten egen vilje eller erkjennelse, i alle disse tråder. Nettverk, heter det visst. Som et folk av fiskere vet vi også at det er ikke langt fra nettverk til garn. Og garn kan være djevelsk, da man kan bli sittende skikkelig forviklet og fast i det.

 


og tror du meg ikke, så kan du dra til h.

 

Ubegripelig uberegnelig

Det kan virke som om Tor-Aksel Busch har vært kongen på haugen altfor lenge. Nå sikter han på å bli keiser. Det lover ikke bra. Jeg tror ikke han blir en god keiser. Han ville blande seg inn i altfor mye han har altfor lite greie på. Han er nemlig ikke så nøye på kunnskapen. Det er makten han er sugen på. Per Egil Hegge skriver side 109 (Sitat ‘De Suverene’): «Riksadvokat Busch hadde da åpnet for å drøfte muligheten for å straffeforfølge pressefolk som offentliggjorde taushetsbelagt materiale. Han hverken foreslo eller forlangte straff, presiserte omhyggelig at han bare ønsket en diskusjon, men reaksjonen på hans høyttenkning fra journalisthold var forutsigbart fordømmende.» Kanskje er det dette man i psykiatrien diagnostiserer som ubegripelig uberegnelig?    

Den hemmelige 22.juli gruppen: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Den-hemmelige-22-juli-gruppen-6842248.html#.T8uFZ7Cfd0o

 

Dessverre er det vanskelig å gjette seg til hva AP egentlig holder på med. Hva er bakteppet de opererer ut fra? De har alltid vært usedvanlig maktglade. Men hvorfor da styre denne rettsak inntil det latterlige? Hvorfor bruke så mye energi på det? Hva vil de egentlig? Og så mye at selv Tor-Aksel Busch opptrer engstelig og usikker med hjertebank når han forteller at aktoratet er fornøyde, tilfredse og alle har gjort det ‘veldig bra’. Det er så iøyenfallende overfladisk at jeg reagerer sporenstreks med spørsmålet om AP har flere svin på skogen? For mord av 77 mennesker og 158 skadet er en meget alvorlig sak. At Anders Breivik i en slik situasjon, en grovskåret massemorder stilt for rett og dommer, føler seg styrket som om han var omgitt av likemenn, er dessverre helt tydelig og meget beskjemmende. Han glinser i de offentlige omgivelser. I tillegg leverte han en merkelig oppkonstruert historie om sin radikalisering: «En tyrker stjal min sykkelen da jeg var 7 år», som ikke fortjener den minste tillit. Dette styrker mistanken om at settingen er langt mere planlagt enn Busch våger å snakke om. Det er åpenbart langt mere mellom Breivik og AP. Og hvis det er slik, da står faktisk AP ansvarlig. Da handler AP etter en agenda med målsettinger det ikke kan snakkes høyt om.

Grosvold intervjuer Busch i Dagsnytt 18, 4/6-12: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/850815/

AP prøver nok å styre sine undersåtter. Kanskje har enkelte av dem begynt å bli litt for selvstendige? Hva sier du til det, Arne Strand? Kanskje er de ikke til å holde i bånd, lenger? Tilregnelighet eller utilregnelighet, som om det var viktig. Bakgrunnene som førte frem til de fryktelig unødvendige drap den 22.juli 2011 er viktige. De virkelige motiver er viktige. Å få vite hvem som egentlig trakk i trådene ville vært viktig. Rett og slett sannheten. Det begynner nok å bli litt for varmt, nå. Problemet er ikke så mye rettssikkerheten, men det spill og manipulasjoner som finner sted bak i kulissene, Herr Busch. Det virker som om hele AP’s maktgulv begynner å vakle. Og det er stort, oppbygd som det er helt siden krigen. Aktoratet og dommere er jo fra egne rekker, ikke sant, de forskjellige kommisjoner, også. Det var bukten og begge endene, det? Det er iferd med å bli til en kraftig bumerang, Raymond Johansen. Kanskje sogar et harakiri for selveste det norske Arbeiderparti, hva mener du, Helga Pedersen? Dere har nok mye å henge fingrene i, akkurat nå! Du som gråt dine modige tårer. Dere synes å ha noen skikkelig store ugler i mosen, ugler som nå kan bli dyrekjøpte.

Et skritt nærmere galehuset’ av Harald Stanghelle: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Et-skritt-narmere-galehuset-6842770.html#.T824qrCfd0o

Stoltenbergs Brave New World

Hva har skjedd med AP?

Nye toner fra statsministeren og hans arbeiderparti

Vår statsministeren ønsker nok å fremtre som en stor leder. En som trøster når sorgen er stor, en som med fast hånd fører folket fremover i tykt og tynt. En landsfader som Einar Gerhardsen. En som behersker retorikken og kan gjøre seg elsket av folket. Etter alt å dømme, ser han nok sitt kall som en kunst, en statmannskunst.

 

 

Nektet kongen å dele ut krigskorset: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10093386

 

Annerledes kan jeg ikke forstå hvorfor statsministeren skjøv Hans Majestet Kongen ut på sidenlinjen, da medaljer skulle deles ut til Norges krigshelter. Det vil si, lenge begrep jeg det ikke. Det virket merkelig og villet, men samtidig så ubehjelpelig klumsete. Han hadde vært statsminister i mange år, men aldri før gjort noe som avvek så tydelig fra protokollen. Først da statsministeren valgte å reise utenlands 17.mai 2012, skjønte jeg det. Av alle datoer han kunne reise på, valgte han datoen for landets nasjonaldag. Det var det andre signal. Han, statsministeren, markerte. Og han valgte å reise til et land ingen hadde tenkt på å besøke, Shetland. Han valgte ikke Litauen, Finnland eller Sverige. Nei, han valgte Shetland. Landet som består av 15 bebodde og 85 ubebodde øyer.

For dette besøket skyld forlot han Norge på landets nasjonaldag. Det var en demonstrasjon av vår statsministers tanker. Han viste i all offentlighet frem sin strategi. Men bare for de som har øyne for slikt. Avisene var forbauset og usikre, de visste ikke hva de skulle si. For her gikk norske kvinner og menn av huse, ikledd sine vakreste og dyrebare folkedrakter, med flaggets farger festet i knapphullene, glade, smilende og syngende samlet de seg sammen til tog som slynget seg gjennom tettstedenes gater til klangene av hornmusikk. Norges folk feiret nasjonaldagen som snart er 200 år gammel. Men den forutseende statsmann, det norske folks store leder, den høyt elskede statsminister snudde ryggen til, lukket dokumentmappen med tannbørsten og reiste til landet med de mange ubebodde øyer.

 

Statsministeren feirer 17.mai på Shetland: http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/statsministeren-feirer-17-mai-paa-shetland-3784288.html

 

Det kan ikke sees annerledes på enn som en provokasjon. Det var i all sin ubetydelighet meget tydelig. Hva ville vår statsminister med dette? Slik jeg forstår dette underlige sjakktrekk, ville vår politisk valgte leder vise at nasjonalitet og nasjonalfølelse er «game over». Det har ingen betydning lenger. Det er ikke det fremtiden dreier seg om. Fremtiden gjelder en verden uten landegrenser. En ny verden. En verden uten pass. En verden med bare én regjering. En verden med bare ett folk. Vi kjenner idealene igjen. De er ikke nye. Amerikaneren Aldous Huxley kalte dette for «the Brave New World». Det som er overraskende er at AP har forlatt alle sine sosiale idealer. De har forlatt ideene om de enkelte landsmenns frihet. De har skiftet kurs. De har tatt andres ideer og tanker til sinebryst. For disse andre ideene er nemlig alt annet enn sosiale. Disse andres tanker representerer det stikk motsatte av borgerens frihet. 

 

Statsministeren signaliserer at:

Arbeiderpartiet ønsker å fjerne den norske konge.

De ønsker å oppløse grensene for vårt land.

Men de vil også meget mere.

 

Det er ikke for å være snille mot forfulgte utlendinger de åpner grensene for innvandring. For vi som har det godt og trygt, skal selvfølgelig hjelpe de som er fattige og forfulgte. Men – det er ikke det det gjelder for AP. De ønsker å få inngifte av fremmede lands kvinner i stort omfang, utvanning av det norske folks identitet og en omfattende folkeblanding. Over tid skal langsom det norske folk oppløses og forsvinne. Tilbake blir et språkfattig blandingsfolk, den nye rase, slavene.

 

Dette var det Aldous Huxley fikk høre om. Dette fikk håret til å reise seg på hans hode, derfor skrev han boken, The Brave New World. Arbeiderpartiet viser veien. Statsministeren viser hvor veien går. Han går først. Han vet at disse ideer er beskrevet og de er såpass lite hyggelige at det går kaldt nedover ryggen. Det fullstendige kontrollsamfunn. Staten og slavene. Statsministeren har tatt dette til seg. AP’s sentralstyre støtter ham. Det kan ikke utelukkes at både statsministeren og sentralstyret har blitt tvunget til dette.