Klomsæt irriterer

Klomsæt irriterer

Åpenbart har Klomsæth lagt seg ut med maktmennesker i justisdepartementet. De hevner seg, heter det på godt norsk. Etter min mening er hevnen ikke det minste søt. Her behandler voksne folk hverandre som gamle kjerringer som kjeder seg. Dette er pinlig og vitner om dårlige tilstander i hvertfall i ett departement om ikke flere. Dessverre synes dette å være bare er begynnelsen av hva de kommer til å tillate seg. Eller hva sier du, Riksadvokat, Tor-Aksel Busch? For om dette vet du mere enn meg. kliRead More

Collapse

PST ber om utvidet fullmakt

PST ber om utvidet fullmakt

PST ber om utvidet fullmakt til avlytting: http://www.dagbladet.no/2012/11/04/nyheter/politikk/pst/innenriks/24188379/ Når truslene ikke er reelle eller ikke kan provoseres frem, vil de bli produsert av PST selv. PST gir selv, gjennom justisdepartementets stemme, en pekepinn om hvordan dette i første omgang vil se ut (sitat Dagbladet): » Det framgår av den åpne trusselvurderingen for 2012 at antall trusler mot norske myndighetspersoner har økt vesentlig etter terrorhandlingene 22.juli 2011Read More

Collapse

Justisdepartementet svikter sine borgere

Justisdepartementet svikter sine borgere

Justisdepartementet vurderte ikke grundig, fordi dette også er deres barn PST’s ønskede lovendring for å stanse soloterrorister vil føre til et overvåkningssamfunn og kriminalisere borgernes tanker, advarer flere høringsinstanser. Dette står å lese i en lokalavis langt ute å landet. Hverken Aftenposten. no eller NRK.no har et kritisk ord å meddele om dette. Det synes å være meg mistenkelig. Har ikke NRK og Aftenposten tatt mål av seg å være riksmedia, å være selveste sannhetens forsvarer, Read More

Collapse

Klomsæt skal legges død

Klomsæt skal legges død

Hat var drivkraften bak rettsoppgjøret etter krigen. Her til lands besto oppgjøret av ca 90000 kjennelser. I Frankrike, et land dengang omkring 15 ganger så stort, var det 110 000 rettskjennelser. Hatet kom fra londonregjeringen som først vendte tilbake da ‘kysten var klar’. Tiden gikk videre, men hatet forble. For det er den samme drivkraft idag. Annerledes kan jeg ikke forstå at myndighetene (justisdepartementet og riksadvokatembedet), styrer vårt land og folk som de gjør, nemlig mRead More

Collapse